Medicinskt kol ges vid akuta förgiftningar och svåra diarréer. Kolet binder effektivt olika läkemedel och toxiner och är därför lämpligt bland annat vid akuta förgiftningar för att förhindra upptag av ämnen som har ätits.

Kol har bättre effekt ju tidigare efter förgiftning det intas, det vill säga ju mindre av läkemedlet eller toxinet som hunnit absorberas.

Verksam substans

Aktivt kol

Möjliga biverkningar

Förstoppning är enda rapporterade biverkningen vid anvisad dos.

Varning för

Aktivt kol kan minska effekten av många andra läkemedel.