Antibiotikabehandling när injektion med spruta är lämpligt, ges vanligen av sjukvårdspersonal. Ceftriaxon används för behandling av allvarliga infektioner som kräver parenteral behandling och där det är känt eller sannolikt att infektionen orsakats av mikroorganismer som är känsliga för ceftriaxon, så som hjärninflammation och svår övre luftvägsinfektion.

Verksam substans

Ceftriaxon

Möjliga biverkningar

Diarré, illamående, kräkningar, inflammation i munnen eller tungan är några av de möjliga biverkningarna.

Varning för

Kan minska effekten av p-piller och andra hormonbaserade preventivmedel.