CellCept används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. CellCept används tillsammans med andra läkemedel, som ciklosporin och steroider.

Verksam substans

Mykofenolatmofetil

Möjliga biverkningar

Större risk att bli förkyld, diarre, illamående, infektion och kräkningar är några av de vanligaste biverkningarna. Blir du överraskande sjuk ska du tala med din doktor, berätta också om du tar några andra läkemedel.

Varning för

Akta dig för solen. Kolla med din doktor innan du tar någon vaccin.

1 kommentarer

  • Av Hans-Inge 13 juli, 2012

    sömnstörningar, extrem
    sömnstörningar, extrem trötthet, hudutslag,
    rinnande ögon

Comments are closed.