champix_forpackning200

Receptbelagt läkemedel för rökavvänjning. Champix ska vara ett hjälpmedel som minskar besvären av abstinens och göra det mindre lockade att röka.

 

Gör så här: Innan du börjar behandlingen med Champix rekommenderas att du bestämmer en dag när du ska sluta röka. Till exempel under den andra behandlingsveckan, mellan dag 8 och dag 14, när du inte längre ska tända en cigarett. Skriv ner detta datum på förpackningen.
I studier har bäst resultat visats bland de som tagit rätt dos och fullföljt hela behandlingstiden.

Utvecklarna av läkemedlet har insett betydelsen av pepp och motivation. Här hittar du deras hjälpsamma sajt: Liferewards

Verksam substans

Vareniklin

Möjliga biverkningar

Att sluta röka kan ge överraskande abstinensbesvär och det kan vara svårt att veta vad som är vad. Några av de vanligast rapporterade biverkningarna vid användning av Champix är huvudvärk, sömnsvårigheter, onormala drömmar och illamående. Läs mer om biverkningar på Fass-länken nedan. Om du utvecklar oro, nedstämdhet, förändringar i ditt beteende eller får självmordstankar ska du kontakta din behandlande läkare omedelbart.

Varning för

Brist på motivation är din största fiende när du slutar röka.

Risken för återfall är som störst direkt efter avslutad behandling.

Tala alltid om för din läkare om du medicinerar med något annat läkemedel.

Förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl har rapporterats hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Tala med din läkare om du har haft det eller problem från njurarna.

Berätta gärna här nedan hur det går för dig.

Lycka till!

1 kommentarer

  • Av Håkan 8 januari, 2013

    Hej.Rökte i 40 år o försökte
    Hej.Rökte i 40 år o försökte sluta hela tiden men misslyckades.Läste om Champix o fick det utskrivet. Efter en vecka slutade jag röka och har hittills aldrig varit sugen igen och det är 5år sedan!! För mig (o familjen) är det underbart att slippa gisslet!!

Comments are closed.