Circadin innehåller melatonin som är ett kroppseget hormon som reglerar sömnen.

Medicinen tas för att kunna somna eller för att kunna sova vidare och få en lugnare sömn. Förutsatt att sömnbesvären inte beror på någon annan sjukdom eller uppenbar brist i livsföringen. Medicinen är godkänd för äldre från 55 år och uppåt, men skrivs ibland ut till människor i andra åldrar, även barn.

I Sverige är melatonin receptbelagt.

Verksam substans

Melatonin

Möjliga biverkningar

Några vanliga biverkningar finns inte rapporterade, med de mer sällsynta kan du läsa mer om på Fass-länken nedan.

Varning för

Studier saknas för hur melatonin fungerar vid olika sjukdomar och andra läkemedel. För att inte överanstränga levern bör du fråga din doktor innan du tar Cirkadin tillsammans med någon annan medicin.