Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten. I Sverige säljs preparatet som receptbelagt läkemedel men i många andra länder finns det fritt att tillgå i handeln.
Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Hos däggdjur produceras det av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan via bland annat serotonin. Mängden melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljuset. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten. Det finns indikationer på att mängden melatonin minskar vid depression och detta skulle kunna bero på att deprimerade har längre nivåer av serotonin, som melatonin tillverkas av. I kroppen verkar melatonin antioxiderande. En orsak till den antioxiderande effekten är att melatonin är en stor molekyl vilket gör det troligt för de fria syreradikalerna att kollidera med den. Alkohol är välkänt för att minska produktionen av melatonin, det motsatta gäller cannabis. Läkemedel Melatonin kan ordineras vid kroniska sömnbesvär och för exempelvis blinda som inte kan reglera dygnsrymten med hjälp av dagsljus. Flera studier tyder på att melatonin kan mildra besvären av jetlag och sömnsvårigheter. Det finns även studier som visar att melatonin kan lindra tinnitus. I Sverige skrivs melatonin ut som receptbelagt läkemedel under namnet Circadin i form av depottabletter. Men i flera andra länder i Europa liksom i USA och Kanada säljs melatonin fritt under kategorin kosttillskott och säljs i hälsoaffärer. Inte sällan marknadsförs det som mirakelmedel och symptom som sägs bero melatoninbrist är bland annat kroniska sjukdomar, cancer, koncentrationssvårgiheter, upprepade förkylningar och virusinfektioner, minnes- och humörssvängningar, depression och sömnsvårigheter. Samtidigt har melatoninet i USA marknadsförts av forskare som fått okritiskt med utrymme. Vissa har menat att det är antiåldrande och ger bättre sex- och hälso-liv. Det man vet är dock att melatonin kan ställa om svåra sömntider och hjälper på så sätt mot jetlag efter långa flygresor. Biverkningar Vad man vet finns mycket få biverkningar på kort sikt, upp till tre månader. Däremot finns få studier som visar på de långsiktiga biverkningar. Melatonin kan särskilt vid stora doser (över 3 mg/dag) orsaka huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning, illamående, morgontrötthet, morgonirritation, hormonfluktuationer, synhallucinationer, ovanligt klara drömmar eller mardrömmar och minskat blodflöde. Det kan även orsaka dåsighet och skall därför användas försiktigt om dåsigheten är förenad med säkerhetsrisk. Då melatonin kan ha en immunostimulerande effekt kan detta orsaka ökade problem hos personer med autoimmuna sjukdomar. Vidare bör personer med sällsynta, ärftliga tillstånd med galaktosintolerans såsom laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption inte använda melatonin. Medan normala melatoninhalter gör oss sömniga kan riktigt höga halter fungera som p-piller. De sänker kvinnors fruktsamhet eftersom äggstockarnas produktion av östrogen och de hormon som styr ägglossningen minskar. Det handlar då om doser som är 100 gånger högre än kroppens egen tillverkning. Ur ett evolutionärt perspektiv sätter melatonin kroppen och fruktsamheten på sparlåga under det mörka vinterhalvåret när mer melatonin skapas. Källa: wikipedia, Forskning och framsteg, drugs.com
Av redaktionen
10 december, 2014

6 kommentarer

 • Av anonym 27 februari, 2019

  Klarvaken på natten
  Har fått Melatonin men näst intill sömnlös på natten. Jobbar 50% det funkar. Men undrarhur länge jag ska hålla ihop. Tar tre nu ca 1timme före sängdags.

 • Av anonym 29 mars, 2018

  Drömmar
  Det är antagligen melatoninen eller mitt fluxetin mulan som ger mug så grova och klara mardrömmar.. vad ska jag göra.. har heller ingen doctor för tillfället utan väntar på att bli kallas

 • Av anonym 10 november, 2017

  Jag har haft en under flera
  Jag har haft en under flera år ökande problem med att somna och sova,tiden för insomnandet har sjkutits fram och inga insomningsmedecin har hjälp.Jag skyllde det på att jag var kvällsmänniska
  Till slut sov jag nästan inte alls ordentligt Jag ärt utmattad så jag tänkte att det blir bara såhär.Men så skrev´min läkare ut melatonin för tillfällig användning-och jag somnade och sov från första hela natten på åratal

 • Av anonym 14 februari, 2016

  Melatonin
  Hej!
  Jag har struma som är ärftligt på min mammas sida , är det farligt att fortsätta att äta denna medicin då som jag läst .orolig

 • Av Masusi 7 december, 2015

  Helt fantastiskt
  Har alltid tagit Melatonin vid sömnsvårigheter på vintern.Funkar direkt. Ingen dåsighet. Ljuvlig sömn.

 • Av Peter Runstål 16 april, 2015

  Mellatonin
  Som vanligt så har den svenska läkarkåren kissat ner sig inför detta naturliga preparat.Istället skrivs det ut narkotiska klassad sömnmedel i mängder.Och så försöker svenska läkare ifråga sätta detta som säljs i vilken butik som hels iUSA.Kom ner på jorden svenska läkare läs och lär att ifrågasätta USA läkemedelsförordning är löjligt vi är ett litet land

Comments are closed.