Sänker blodtrycket och skyddar levern vid diabetes och högt blodtryck. Används också av barn från 6 år. Har visat sig skydda mot stroke.

Verksam substans

Losartan

Möjliga biverkningar

Dåsighet, lågt blodsocker, lågt blodtryck, med flera, uppges som vanliga. Hur är det för dig? Diskutera nedan!

Varning för

Farligt om du har kraftigt försämrad lever. Om din hjärtsvikt är stabiliserad med en ACE-hämmare bör du inte byta till Cozaar. SE upp också om du har problem med hjärtar, kranskärlen eller behandlas med betablockerare. Tas inte under graviditet eller amning.

1 kommentarer

  • Av anonym 5 maj, 2011

    Funkar som viagra.Stånd
    Funkar som viagra.Stånd nästan jämt.Kanon

Comments are closed.