Ebixa ett läkemedel som lindrar symtom vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom. Vanliga symtom på sjukdomen är att det är svårt att minnas och lära sig nya saker. Det kan även handla om att personen har svårt att tala och skriva. Det medicinen gör är att den påverkar L-glutamats, som är en aminosyra som spelar en viktig roll i hjärna, speciellt när det gäller att skapa och bibehålla minnen.

Verksam substans

Memantin

Möjliga biverkningar

Biverkningar som medicinen kan ge är yrsel och huvudvärk, men även problem med magen som i sin tur kan leda till exempelvis förstoppningar kan förekomma och så vidare. Läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

De som äter medicinen bör undvika att köra bil då körförmågan påverkas. Om du lider av epilepsi ska du vara försiktigt och rådfråga en läkare innan.

3 kommentarer

 • Av anonym 1 april, 2015

  Psykiatrin är aldrig
  Psykiatrin är aldrig intresserade av organiska sjukdomstillstånd och har ju därför sällan någon större kunskap.

 • Av Kristi 11 april, 2013

  Hej!
  Var kan man hitta info

  Hej!

  Var kan man hitta info om att Ebixa inte är verksam. Min mamma äter den och givietvis vill jag att hon får den för henne mest verksamma medicinen

 • Av anonym 28 februari, 2011

  Det är allmänt känt hos de
  Det är allmänt känt hos de flesta inom psykiatrin att Ebixa inte gör någon nytta och att medicinen i stället oftast förvärrar situationen för patienten med svår Alzheimer. Och då även för de anhöriga.

Comments are closed.