emerade_penna

Adrenalin motverkar symtomen vid en anafylaxi, en allergisk chock, som man kan få av insektsstick, födoämnen eller läkemedel. Adrenalinpennor är receptbelagda läkemedel och ska gå att använda av patienten själv. Emerade har en längre nål, 25 mm, och har utvecklats av en svenskt bolag för att vara enklare och mer intuitiv att använda. Tillverkaren heter Medeca Pharma.

Verksam substans

adrenalin

Möjliga biverkningar

Adrenlin påverkar hjärtat och kan ge flera svåra biverkningar. Läs mer på fass-länken nedan.

Varning för

Ta inte bort skyddet innan sprutan ska användas.