Flux_klorhexidin250

Flux är en serie med munsköljningsprodukter. Den finns både med fluor för behandling under lång tid, eller med klorhexidin som är till för tillfälligt bruk. Fluorbehandling bör tas av människor med förhöjd risk för karies, högt sockerintag eller högre risk för karies på grund av hög ålder, muntorrhet till följd av medicinanvändning eller tandproteser av något slag.

Klorhexidin kan ibland användas vid inflammation i tandköttet eller i samband med operationer.

 

Verksam substans

Fluor, Klorhexidin

Möjliga biverkningar

Munsköljning med fluor eller klorhexidin är utspottningsprodukter. Klorhexidin kan bland annat ge missfärgningar på tänderna eller tillfälligt förändrad smakupplevelse.