Iliadin används vid förkylningssnuva och inflammation i näsans bihålor. Verkar avsvällande sanbbt, så att nästäppan minskar och inandningen underlättas. Iliadin kan också användas vid mellanöreinflammation.

Verksam substans

oximetazolin

Möjliga biverkningar

Torrhetskänsla och känsliga slemhinnor i näsan är några av de möjiga biverkningarna som uppges på Fass. Vid längre tids användning kan Iliadin ge nästäppa. Vid högre doser har det hänt att, fram för allt barn, rapporterats får huvudvärk och känna trötthet.

Varning för

Ska inte användas i mer än tio dagar i följd. Tillverkaren varnar också för flera tillstånd där det inte är bra att använda nässprayen, så som vid överaktiv sköldkörtel, högt blodtryck, diabetes, om din hypofys är bortopererad, om du behandlas med läkemedel mot Parkinson, bland annat.