Imigran används för att behandla migrän. Läkemedlet minskar vidgningen av blodkärlen i hjärnan, vilket gör att migränsymtomen försvinner. Vanliga symtom är illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud.

Verksam substans
Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som läkemedlet kan ge är smärta i exempelvis bröstet och svalget. Men även domnningae och stickningar i kroppen kan förekomma.

Varning för

Ät inte medicinen ifall du behandlas med antidepressiva läkemedel. Och om du är allergisk mot antibiotika så kan du också var allergisk mot Imigran.