Lipitor är blodfettsänkande, men kan också användas för att minska risken även om dina kolesterolnivåer är normala. Samtidigt bör en kolesterolfattig diet bibehållas. Lipitor är en statin.

Verksam substans

Atorvastatin

Möjliga biverkningar

Alla får inte biverkningar, men impotens, aptitlöshet, viktökning, utslag och svängningar i blodsockret, är några av de möjliga biverkningarna. Angioödem är sällsynt men allvarligt, skriver Fass. Använd inte om du är gravid eller ammar.

Varning för

Använd inte om du är fertil kvinna och inte använder preventivmedel.

12 kommentarer

 • Jag har utan problem använt
  Jag har utan problem använt Lipitor i många år. Då jag gick över till Atorvastatin fick jag värk i benen, i huvudsak då jag vilar. kan det ha ett samband?

 • Av anonym 10 februari, 2015

  Alla apotek kan beställa
  Alla apotek kan beställa läkemedlet.

 • Av anonym 10 februari, 2015

  Blodsocker nivå….. Hur
  Blodsocker nivå….. Hur många enheter kan den påverka blodsocker

 • Av anonym 17 december, 2014

  Har ätit Lipitor i många år.
  Har ätit Lipitor i många år. Sista gången på Apoteket fick jag istället Atorvastatin Mylan. Efter det har jag fått muskelreumatism och nu måste jag äta kortison. Äter även Waran och medicin mot högt blodtryck. Kan bytet från Lipitor till Atorvastatin ha gjort att jag fått muskelreumatism. Sänkan var jättehög, efter kortisonet blev den normal.

 • Av Alf Wiklund Grängesberg 17 mars, 2014

  Jag har blivit ordinerad
  Jag har blivit ordinerad simvastatin fick andnings nöd av den, fick då atorvastatin den förlamade ansiktet och skadade ögonmusklerna i vänster öga. Jag har anmält detta till läkemenelsverket.
  //AW

 • Av 1953 20 mars, 2013

  Jag har ätit lipitor i 10 år
  Jag har ätit lipitor i 10 år och nu får jag veta att de kan vara den som gör att jag har ont i huvudet och ryggen varje dag. Finns de någon annan medicin man kan äta?

 • Av Berit Nyström 21 januari, 2013

  Var finns LIPITOR att köpa.
  Var finns LIPITOR att köpa. Jag har recept men inget apotek kan leverera

 • Av Helen 30 augusti, 2012

  Har ätit Lipitor sen maj 2011
  Har ätit Lipitor sen maj 2011 och har sen dess i ökad omfång fått besvär med halsen har ofta värk i halsen och ibland spänner lyfkörtlarna , ibland ´sitter det i någon dag ibland bara några timmar. Läser i fASS att man kan få smärta i halsen som en möjlig biverkan. Ska jag be att få prova annan medicin?

 • The Lipitor Paradox kunde ha
  The Lipitor Paradox kunde ha varit en inspelning från samtal med en kringresande medicin läkare jag mött. Han åberopade fullmåne som skäl till mina besvär i höft/ben efter vastatin-behandling.

 • Av Anhörig 28 juni, 2011

  Till Närstående:
  Tack för bra

  Till Närstående:
  Tack för bra information ang. statiner. Läkarna brukar inte berätta om biverkningar av läkemedel, varken detta preparat eller andra. Den finstilta bipacksedeln är svår att läsa. Med internet har man andra möjligheter, Fass:
  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19970417000031&DocTypeID=7&UserTypeID=2

  B i v e r k n i n g a r (enl FASS)

  Vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare):

  •inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

  •allergiska reaktioner

  •ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

  •huvudvärk

  •illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

  •ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

  •blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

 • Av Närstående 28 juni, 2011

  Alla statiner har likartade
  Alla statiner har likartade biverkningar.

  Här kommer ytterligare några tips:

  Googla ”Simvastatinfallet”

  Google ”The Lipitor Paradox”
  ett underbart, informativt, humoristiskt – men också sorgligt videoklipp på u-tube.

  Det är ett samtal mellan en läkare och hans mycket kunnige patient.

  Allt de han tar upp gäller samtliga stainer oavsett namn.

 • Av Närstående 12 september, 2010

  Lipitor(=Atorvastatin),

  Lipitor(=Atorvastatin), Zocord (=Simvastatin), Pravachol etc.
  —————————————————

  Den här typen av mediciner kallas som grupp – statiner.

  Det gör de därför att i den aktiva substansens namn förekommer ordet – statin.

  Samtliga statiner (=blodfettsänkande mediciner) har likartade biverkningar.

  Biverkningarna kan visa sig på en gång – eller gradvis över flera år och det händer att de blir permanenta.

  Det är inte sällsynt att biverkningarna diagnostiseras som ny sjukdom vilket leder till ytterligare medicinering.

  Alternativt får patienten höra att det är ålderskrämpor som man får leva med.

  Jag har sett lidande på nära håll.
  Det tvingade mig att börja läsa på något som jag varmt rekommenderar andra.

  Det handlar om en gradivs insikt över åren.

  Är Du säker på att Kolesterolhypotesen är riktig?

  Det finns forskare/läkare över hela världen som har andra åsikter – http://www.thincs.org t.ex.

  Uffe Ravnskov leder ovanstående nätverk (www.ravnskov.nu) och har skrivit flera böcker. Hans senaste – Hur kolesterolmyten hålls vid liv – har ett mycket bra biverkningskapitel bl.a.

  Han, liksom flera andra, anser att biverkningarna är underskattade och jag håller med.

  Hur många känner till att Lipitor och de andra statinerna kan påverka minnet/humöret t.ex.?

  Duane Graveline (www.spacedoc.net), läkare med egen statin-erfarenhet – har också skrivit flera böcker bl.a. Lipitor – thief of memory.
  Jag tycker bäst om hans senaste – Statin Damage Crisis.
  På hans hemsida kan Du bl.a. läsa patientberättelser i Forumet samt beställa gratis nyhetsbrev.

  Googla ” Wonder Drug That Stole My Memory” (handlar om Simvastatin).
  Samtliga statiner har dock den här typen av biverkningar.

  Artikeln var införd i Daily Telegraph i mars 2009 och under den finns 140 kommentarer.

  När en medicin släpps till försäljning har den utprovats på noga utvalda personer och under en alltför kort tid (läs gärna John Virapens bok – Piller & Profiter).

  I verkligheten förskrivs statinerna för livslång medicinering till människor av olika kön, åldrar och med olika sjukdomar och mediciner.
  Dessutom är vi alla olika, vilket man verkar bortse från.

  Biverkningasrapporteringen från vården är undermålig och allmänheten har inte fått veta att de själva kan rapportera (via Läkemedelsverkets hemsida eller genom att man ringer och beställer blankett).

  Använd Dig av den möjligheten men berätta också för Din doktor för att öka kunskapen.

  Det är Din kropp och Du vet bäst hur Du mår – låt ingen avfärda Dina misstankar.

  P.S.
  På Veteranens hemsida – kan man läsa många inlägg om biverkningar, läkemedelsförsäkring, patientberättelser etc. under rubriken DISKUTERA.
  Veteranen är SPF:s medlemstidning.

Comments are closed.