Maxalt används för att behandla huvudvärk vid migrän. Det läkemedlet gör är att den minskar svullnaden av blodkärlen som omger hjärnan.

Verksam substans

Rizatriptan

Möjliga biverkningar

Några vanligt förekommande biverkningar är huvudvärk, svettningar, illamående och magsmärtor.

Varning för

Var försiktig ifall du äter MAO-hämmande läkemedel mot depression. Men även om du har haft hjärtbesvär bör du vara försiktig med att äta medicinen.