Pergotime är ett läkemedel som stimulerar äggproduktionen. Pergotime används vid ofrivillig barnlöshet till följd av bristfällig äggproduktion.

Verksam substans

Klomifen

Möjliga biverkningar

Eventuella biverkningar som kan uppkomma är oftast lindriga och försvinner direkt efter behandlingen. Några av de vanligare är huvudvärk, yrsel och illamående.

Varning för

En gynekologisk undersökning ska konstatera att du inte är gravid innan behandling med Pergotime sätts in. Läs mer om försiktighetsåtgärderna på fasslänken nedan.

1 kommentarer

  • Av anonym 5 december, 2014

    Är 50+ skulle jag kunna få
    Är 50+ skulle jag kunna få Pergotime

Comments are closed.