Persantin minskar risken att blodplättarna, trombocyterna, bildar blodproppar på två olika sätt. Dels minskar hopklumpningen av blodplättarna, dels upplöses blodplättarna snabbare. Persentin används för att förebygga återfall i slaganfall och förebygga tillfälliga störningar av cirkulationen till hjärnan. Persantin används enbart eller tillsammans med blodförtunnande acetylsalicylsyra.

Verksam substans

Dipyridamol

Möjliga biverkningar

Besvärande lågt blodtryck, yrsel, kräkningar och muskelsmärtor är några av de biverkningar som vissa får. Hur är det för dig? Får du Persantin? Dela med dig nedan!

Varning för

Har du hjärtsjukdom ska du inte ta Persantin utan att rådgöra med din läkare. Effekten av behandlingen kan påverkas om Persantin Depot tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Fråga din läkare före samtidig användning av adenosin, medel mot myastenia gravis, blodtryckssänkande medel och teofyllin.

1 kommentarer

  • Av kalle-kc 30 juli, 2012

    jag får inga biverkningar
    jag får inga biverkningar

Comments are closed.