Ett läkemedel som ska förebygga bildning av blodproppar i blodkärl efter en operation. Den verkar genom att hämma ett ämne som heter trombin som är nödvändigt för att blodet ska levra sig, och minskar därför chansen att få blodproppar. Utses nu som ett möjligt alternativ till Waran för människor som har tendens att få blodproppar. Tillverkas av Boehringer Ingelheim.

Verksam substans

Dabigatran

Möjliga biverkningar

Den största biverkningen är blödningar av olika slag, det kan exempelvis handla om näsblod och blödningar i mage och tarm. Det är helt enkelt lättare att få blåmärken och blödningar då läkemedlet påverkar blodkoagulationen.

Varning för

Blanda inte med Johannesört. Se upp om du har lätt att få blödningar. Detta kan vara medfött, ibland utvecklas den egenheten eller det kan orsakas av andra mediciner. Läkemedlet ska inte användas vid amning. Det är inte forskat om hur läkemedlet påverkar barnet vid en eventuell graviditet. Du ska undvika att bli gravid under behandling med Pradaxa.

1 kommentarer

  • Av Micke S 7 maj, 2017

    Pradaxa bättre än Waran?
    Pradaxa bättre än Waran?

Comments are closed.