qlaira_bayer

Qlaira är en ny sorts p-piller som omvandlas till östradiol, ett hormon som bryts ner snabbare i kroppen och naturen än det hormon som finns i de tidigare kombinerade p-pillren på marknaden.

Många andra p-piller innehåller det syntetiska hormonet etinylestradiol som tar lång tid för kroppen att bryta ner där också en stor del kissas ut i toaletten och tas upp av fiskar och andra organismer.

Stor miljöbov

Vanliga p-piller, p-plåster och p-ringar orsakar stor skada när de spolas ner i toaletten. En p-ring kan spridas i många miljoner liter vatten och alla fiska som simmar förbi får i sig ämnen tillräckligt för att förstöra deras fortplantningsförmåga.

För kvinnor med riklig mens är Qlaira subventionerat.

Verksam substans

Estradiol, Dienogest

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, buksmärta och illamående är några av de mest rapporterade biverkningarna, men alla användare får inte problem med biverkningar.

Varning för

Som alla andra "riktiga" (tillskillnad från mini-piller) p-piller kan det finnas en ökad risk för blodpropp. Risken är en på 10 000. Risken ökar om du är överviktig, har blodpropp i familjen eller blir liggande stilla efter olycka eller operation. Läs mer om när det är olämpligt att äta kombinerade p-piller på Fass-länken nedan.