Afrika-07_082

Tillhör en grupp som kallas proteashämmare, vilka kontrollerar humant immunbristvirus genom att blockera ett protein som hiv-viruset behöver för att föröka sig. De verkar genom att minska antalet hiv-virus i blodet och detta i sin tur stärker ditt immunsystem. På detta sätt minskas risken för att sjukdomar, som är förknippade med hiv, ska utvecklas. Reyataz är inte något botemedel mot hiv-infektion. Du kan fortsätta att utveckla infektioner eller sjukdomar som är förknippade med hiv. Behandling med Reyataz minskar ej risken att smitta andra.

Verksam substans

Atazanavir

Varning för

Tas ej tillsammans med Johannesört och ett flertal andra läkemedel.