Salures är en blodtryckssänkande medicin och gör så att de små blodkärlen vidgar sig. Läkemedlet används för högt blodtryck, svullnad och för att förebygga njursten. Detta görs genom att kalkhalten i urinet minskas. Salures tillhör gruppen Diuretika som minskar blodvolymen som i sig gör att trycket i kärlen sjunker.

Verksam substans

Bendroflumetiazid

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är huvudvärk, hudutslag och i vissa fall kan yrsel och svimningar.

Varning för

Rådtala med din läkare innan du börjar äta medicinen ifall du är gravid eller ammar. Även diabetiker bör vara uppmärksammade då medicinen kan påverka blodsockerhalten.

1 kommentarer

  • Av zenita 3 oktober, 2012

    Kan en biverkning vara hosta?
    Kan en biverkning vara hosta?

Comments are closed.