Används för att sänka förhöjda kolesteorolvärden och förhöjda blodfetter för att undvika allvarliga hjärt- och kärlåkommor. Tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner, finns i många olika utföranden och märken från olika tillverkare.

Verksam substans

Simvastatin

Möjliga biverkningar

Få har biverkningar av detta preparat. Ofta är biverkningarna korta och lindriga, men detta är några av de som rapporteras in: Anemi, magbesvär, såsom kväljningar, förstoppning, buksmärta, gasbildning, illamående, matsmältningsbesvär, diarré och kräkningar. * Kontakta omedelbart läkare om du får feber och rödfärgad urin, muskelvärk och muskelsmärta, muskelömhet, muskelsvaghet eller kramper. Orsaken till detta är att muskelskadan i sällsynta fall kan vara allvarlig Kontakta också omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, eller nässelutslag och andningssvårigheter. * Kan orsaka muskelnedbrytning, ju högre dos, ju mer bryts musklerna ner. Berätta också om du eller någon nära släkting till dig har en ärftlig muskelsjukdom. Dina Mediciner

Varning för

Använd inte om du har leverproblem. Inte heller lämpligt om du är gravid. Drick inte grapefruktjuice. Statiner bör inte kombineras med: * Vissa läkemedel mot svampinfektion, som Ketokonazol eller Itrakonazol. * Vissa läkemedel för behandling av AIDS, HIV-proteashämmare. * Vissa antibiotika som Erytromycin, Klaritromycin eller Telitromycin. * Antidepressiva läkemedlet nefazodon. * Kan vara olämpligt om du är över 70 år, har njurproblem eller har ett obehandlat problem med med sköldkörteln. * Ät inte heller samtidigt som du tar fibrater, andra kolesterolsänkande läkemedel såsom Genfibrozil, Bezafibrat. * Niacin eller nikotinsyra, andra kolesterolsänkande läkemedel, i stora doser. * Ciklosporin, läkemedel som används för att hämma immunsystemet. * Danazol, läkemedel för behandling av endometrios och bröstcystor hos kvinnor. * Net antidepressiva läkemedlet Nefazodon. * Amiodaron, ett läkemedel mot oregelbundna hjärtslag. * Verapamil och Diltiazem, läkemedel för behandling av högt blodtryck, bröstsmärta i samband med hjärtsjukdom eller andra hjärttillstånd. * Tala om för din doktor om du tar andra läkemedel som motverkar blodproppar, antikoagulationsmedel, såsom acenokumarol och warfarin. * Fenofibrat (en annan medicin som sänker kolesterolnivåerna).

13 kommentarer

 • Av Anonym 26 oktober, 2015

  Statiner – Åke, Pelle och
  Statiner – Åke, Pelle och Läkartidningen!

  Det har gått några år sedan artikeln och kommentarerna här skrevs, men ämnet är lika aktuellt.

  I år (2015) har det tillkommit text i samtliga statiners bipacksedlar. Det står bl.a. att Du skall kontakta läkare om Du får ”ihållande muskelsvaghet”. I klartext betyder det att vissa personer kan få kvarstående muskelsvaghet efter avslutad behandling.

  Redan 2001 varnade Åke och i år har Pelle varnat för statinernas biverkningar.

  Googla:

  ”Jag blev sjuk av medicinen – Kolesterolsänkande medel förstörde Åkes liv” (Aftonbladet 2001)

  ”Pelles liv förstördes av mediciner” (NWT 2015)

  Googla också:
  ”Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas” (Läkartidningen 2015)

  Jag vill också tipsa om två utmärkta böcker:

  – Doctoring Data (Dr. Malcolm Kendrick, http://www.drmalcolmkendrick.org)

  – Dödliga mediciner och organiserad brottslighet
  (Peter C. Götzsche, http://www.deadlymedicines.dk)

  Det bästa man kan göra för sig själv – och närstående- är att läsa på och försöka att bilda sig en egen uppfattning. Ovanstående artiklar, böcker och hemsidor kan bidra till det.

 • Av anonym 26 oktober, 2015

  Statiner – muskelsvaghet kan
  Statiner – muskelsvaghet kan bli bestående!

  Jag tar mig friheten att lägga ut ett meddelande från EMA/PRAC (avd. för läkemedelssäkerhet inom EU) angående statiner. Det har varit känt länge att man kan drabbas av muskelsvaghet, men nu framgår att den kan kvarstå även efter avslutad behandling. Hur många känner till att bipacksedeln ändras över tid?
  ———————————————–

  Texten hämtad från:
  http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2015/02/WC500182935.pdf

  22 januari 2015 EMA/PRAC/63320/2015

  Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel PRAC:s rekommendationer om signaler för uppdatering av produktinformationen Antagna vid PRAC:s möte den 6–9 januari 2015

  1. Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, simvastatin – Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) (EPITT no 18140)

  Efter att ha beaktat de tillgängliga beläggen från litteraturen har PRAC enats om att innehavarna av godkännande för försäljning av läkemedel innehållande atorvastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin eller lovastatin ska lämna in en ändring inom 2 månader för att ändra produktinformationerna enligt nedanstående beskrivning (ny text understruken):

  Produktresumé:

  Avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet: Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har rapporterats i sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

  Avsnitt 4.8 – Biverkningar:
  Muskuloskeletala systemet och bindväv: Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt 4.4)

  Bipacksedel:
  Avsnitt 2: Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

  Avsnitt 4: Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Muskelsvaghet som är ihållande.

  30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom An agency of the European Union Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5525 Send a question via our website http://www.ema.europa.eu/contact © European Medicines Agency, 2015.

  Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

 • Av anonym 19 juni, 2015

  Hej,jag äter simvastatin och
  Hej,jag äter simvastatin och har fått problem med orken, märks tex vid konditionen. Trött, tappar minnet. Och till mitt stora problem, lossar hår . Tappat hår under ett halvår men för 4 veckor sedan så lossnar det i duschen, kan inte kamma, någon vecka till så är jag utan hår. Tagit prover på järn, vilket jag trodde det var…nån här med samma erfarenhet ?

 • Av anonym 19 juni, 2015

  Hej,jag äter simvastatin och
  Hej,jag äter simvastatin och har fått problem med orken, märks tex vid konditionen. Trött, tappar minnet. Och till mitt stora problem, lossar hår . Tappat hår under ett halvår men för 4 veckor sedan så lossnar det i duschen, kan inte kamma, någon vecka till så är jag utan hår. Tagit prover på järn, vilket jag trodde det var…nån här med samma erfarenhet ?

 • Av Arne Hamberg 20 november, 2014

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17536877

 • Min fru har tagit samvastatin
  Min fru har tagit samvastatin utan min vetskap. Har märkt att något är fel ibland. Hon blir loj, lite svårt att prata, lite balans problem och kommer inte ihåg mycket som har diskuterats när hon har varit påverkad. Används det som narkotika av en del? Tacksam för svar.

 • Av anonym 13 november, 2014

  det verkar som en låg dos är
  det verkar som en låg dos är lika illa tar bara lite längre tid att bli dålig , har själv hållt upp flera månader bytt märke osv, men det kommer tillbaka, lipitor verkar vara den värsta..

 • Vill varna för
  Vill varna för Simvastatin.
  Är väldigt vältränad men har ärftligt betingat högt kolestrol.
  Jag har ätit 40 mg i två månader och har nu så ont i leder och muskler att det inte längre går att träna. Fingrar o händer är smärtande och helt kraftlösa.. VARNING VARNING

 • Av anonym 30 juli, 2014

  Har ordinerats och tagit 40
  Har ordinerats och tagit 40 mg simvastatin sedan två månader och har upplevt svåra smärtor i leder, axlar och känner mig helt kraftlös.
  Har ordinerats detta i tre månader men känner att jag måste avbryta detta nu p.g.a. smärtorna. Att ta Q10 för att på något sätt kompensera detta överlåter jag till någon annan att testa.

 • Av anonym 18 februari, 2014

  Har ätit medicinen och blev
  Har ätit medicinen och blev fruktansvärt dålig! Så ont i muskler att jag kunde inte ens vända mig i sängen utan att vakna och hjälpa till vid vändning! Fick en annan medicin,som också den har till viss del de biverkningarna, men blev bättre. Nu har jag på eget bevåg slutat med medicinen och det verkar som att min kropp inte återhämtar sig efter detta! Har fortfarande stora problem trots att det är 2 månader sen jag slutade.

 • Av Anneliie 3 oktober, 2013

  Åt simvastin 10mg x 2 i två
  Åt simvastin 10mg x 2 i två månader. Jag blev sjuk, vilket jag aldrig någonsin är. Fruktansvärda smärtor i kroppen och trött vilket gjorde att jag inte kunde göra något. Efter någon vecka och jag inte blivit bättre började jag fundera på orsakenSkelettcancer, ja det har vi en släkting som dog av, provtagning på vårdcentral visade inget. Jag bad att de skulle ta prov på för att utesluta muskelnedbrytning, vilket läkaren inte vad intresserad av. Jag slutade ta tabletterna.1,5 månader senare, remiss till infektion, där de tog alla sorters prover, vilka alla var bra. Det tog några veckor till sedan försvann värken och jag är övertygad om att det var tabletterna.

 • Av Maria Auktoriserad hälsorådgivare 1 mars, 2013

  När man står på
  När man står på blodfettsänkande mediciner blockeras kroppens förmåga att bilda Coenzym Q10. Brist på det kan ge bl a muskelsmärtor och trötthet. Q10 har i studier tillsammans med Selen kunnat förebygga hjärt och kärl sjukdomar.
  Om man står på blodfettsänkande ska man inta tillskott av Q10. Enligt min erfarenhet som auktoriserad hälsorådgivare har ett tillskott på 100 mg Q10 per dag hjälpt många med biverkningarna som orsakats av blodfettsänkande mediciner.
  100 mg Q10 måste tas via kosttillskott då det är omöjligt att få i sig den mängden via maten.

 • Av BoSLin 22 februari, 2013

  Har tagit Simvastatin 10 mg
  Har tagit Simvastatin 10 mg dagligen u tre år. Har gett värk i underbenens muskler vid gång. När jag periodvis upphörde med medicinen minskade värken påtagligt. Känner till tre ytterkugare personer med samma erfarenhet. De hade högre doser dock. En bytte till annan medicin, två slutade helt med Simvastatin, då de värderade möjligheten att kunna motionera med snabb gång högre. Själv är jag fortfarande tveksam om jag skall fortsätta eller ej. Det är ju viss ökad risk med höga blodfetssnivåer också, och medicinen har klart mätbar effekt, även med så låg dos som 10 mg.

Comments are closed.