Används för behandling av astma och säsongsbunden allergi. Singulair är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser så kallade leukotriener.

Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna och ger också allergiska symtom. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Singulair symtomen vid astma, hjälper till att kontrollera astma samt förbättrar symtomen vid säsongsbunden allergi, som hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit.

Bra också vid träning. Singulair förebygger också sammandragning av luftvägarna i samband med fysisk ansträngning.

Verksam substans

Montelukast

Möjliga biverkningar

Magont och huvudvärk förekommer ibland, se Fass-länken nedan för övriga möjliga biverkningar.

Varning för

Singulair är inte avsett för akuta astmaanfall.