Träning mot blodtryck verkar på ett bredare och mer långsiktigt sätt än läkemedel. Den blodtryckssänkande effekten är oberoende av minskning av vikt eller kroppsfett.

Långsiktigt sjunker trycket med 10 mm Hg om en person börjar träna efter diagnosen högt blodtryck.

Träna så här för blodtryckssänkning:

 • Träna hjärtat. Få upp flåset till den nivån där du fortfarande kan prata. De flesta studierna visar att träning vid 50 till 85 procent av din maxpuls ger lika bra effekt som mer intensiv träning. Maxpulsen kan du räkna ut genom att ta 220 och dra bort din egen ålder, ex är du 45 år är din ungefärliga maxpuls 75.
 • Gillar du styrketräning ska sänka vikten och göra fler repetitioner för att sänka blodtrycket.
 • Håll på i minst en halvtimme. För att uppnå en trycksänkande effekt anses 30–60 minuter per träningstillfälle adekvat om intensiteten är tillräcklig. 
 • Få in vanan. Träningen bör bedrivas minst tre dagar i veckan (3–7 dagar), en del hävdar att 5 dagar kan vara lika bra som 7 på grund av mindre risk för belastningsskador.
 • Se resultat. Efter 4–6 månader har man nått maximal effekt på blodtrycket avseende trycksänkning
 • Forsätt hela livet. Den ökade fysiska aktiviteten behöver bibehållas kontinuerligt för att bevara den tryckreducerande effekten.

Exempel på lämpliga aktiviteter ( JACC Classification of Sports 1994):

 • Löpning.
 • Bordtennis.
 • Längdåkning på skidor.
 • Raska promenader.
 • Badminton.
 • Orientering.
 • Fotboll.
 • Tennis.
 • Moderat till hög dynamisk men låg statisk aktivitet) med mera.

 

Källa: Fyss, artikel av Mats Börjesson och Björn Dahlöf, specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg,

Verksam substans
Möjliga biverkningar

Belastningsskador är alltid en risk, särskilt vid stor övervikt. Se till att variera aktivitet och undvik att falla. Risken för stroke ökar inte med träning. Under fysisk aktivitet hos friska personer, som joggning, stiger normalt det övre blodtrycket under själva arbetet. Hos personer med högt blodtryck kan det öka ännu mer, men det är inte farligt.

Varning för

Träna inte om du har ett vilotryck över 200/115, förrän trycket har stabiliserats.

Lägger du om ditt liv och börjar träna kan det krocka med din nuvarande medicinering, prata med din läkare.

Så här fungerar ditt blodtrycks-läkemedel när du samtidigt tränar:

 • ACE-hämmare skulle kunna vara ett förstahandsval hos fysiskt aktiva personer med högt blodtryck. Innebär vid träning: ACE-hämmarna kan leda till lågt tryck direkt efter träningspasset och man bör se upp med vätskebalansen, särskilt om man samtidigt har diarré.
 • Alfablockerare. Även detta ett gott alternativ med liten påverkan på maximal prestationsförmåga.
 • ATII-antagonister kan också vara lämpliga för träning på högre nivå, på grund av liknande effekt som ACE-hämmarna.
 • Betablockerare. Ger en sänkning av maxpulsen på cirka 30 slag/minut. Förutom att sänka blodtrycket i vila, sänker betablockerare den aktivitetsorsakade stegringen av undre trycket. Detta ger en sänkning av patientens maximala prestationsförmåga, men också en positiv effekt speciellt på dem med abnormt kraftig blodtrycksstegring under dynamiskt arbete. Innebär vid träning:  För normal medelintensiv aktivitet spelar detta sannolikt liten roll. Personer med större krav på prestation, som mer aktiv motionslöpare, kan ha svårt att acceptera betablockad.
 •  Diuretika kan ha potentiellt negativa effekter genom att öka risken för dehydrering i varm väderlek samt ökad risk för hypokalemi.
 • Kalciumantagonister är bra vid träning, men det kan orsaka lågt tryck direkt efter passet.

Läs mer på Fass

http://www.fyss.se

1 kommentarer

 • Av anonym 21 augusti, 2013

  hej! bra artikel. det saknas
  hej! bra artikel. det saknas dock en 1:a i maxplus 175 ej 75…

Comments are closed.