Tranon är ett blödningshämmande medel, som hindrar det enzym som löser upp levrat blod, att verka. Detta leder till mindre blodförlust och snabbare läkning. Kan användas vid kraftig menstruation, besvär med näsblod, efter stora operationer eller när mage eller urinvägar blöder. Föreslås ibland som ett alternativ till Cyklonova eller Cyklo-F. Ta alltid reda på varför du har riklig menstruation. Det kan beror på sjukdomar i livmodern, som till exempel muskelknutor eller polyper. Om dessa åtgärdas försvinner oftast den rikliga menstruationen. Andra orsaker kan vara spiral eller järnbrist. Riklig menstruation är när du behöver dubbla mensskydd och blöder hela natten.

Verksam substans

Tranexamsyra

Möjliga biverkningar

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och yrsel är några av de möjlig biverkningarna, men det kan ju också vara reaktion på blodförlust. Bland annat har också enstaka fall av blodpropp rapporterats in.

Varning för

Tranon ska inte användas av någon som behandlas för blodpropp eller har kraftigt nedsatt njurfunktion. Prata med doktorn om du har haft oregelbundna menstruationer, blod i urinen mellan menstruationersperioderna, tidigare blodpropp eller om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon.