Xgeva_spruta250

Xgeva ges till vuxna patienter med cancer för att förhindra de allvarliga komplikationer som metastaser i skelettet kan orsaka, som frakturer eller smärtsamma tryck på ryggmärgen. Används till exempel vid skelettmetastaserad bröst- eller prostatacancer. Dock inte cancer i benmärgen.

Medicinen består av en mänsklig antikropp som hämmar en protein som annars skulle brytit ner de friska cellerna i benen.

Xgeva ges i spruta på sjukhus eller klinik en gång i månaden.

Tillverkare: Amgen

Verksam substans

Denosumab

Möjliga biverkningar

Andnöd, diarré, illamående, smärta i benen och sår i munnen är några av de vanligaste biverkningarna.

En lång rad biverkningar har också rapporterats in till Amgen som tillverkar denna medicin. Prata med din läkare om du får besvär. Läs på Fass-länken nedan för att se alla biverkningar.

Varning för

Ska kombineras med tillskott av kalcium och D-vitamin, men det kommer vårdpersonalen att påminna dig om.