lars_johansson_vd_janssen

En ny sorts behandling har just godkänts mot multipelt myelom.

Medicinen är så bra att den godkändes snabbare för att fler patienter ska få behandling.

Två olika studier bekräftar resultatet. Sjukdomen hos 72 procent av patienterna, med recidiv eller refraktär multipelt myelom, stannade upp eller kom inte tillbaka i upp till ett och ett halvt år efter att de slutat med behandlingen.

– Vi är mycket glada över att Darzalex nu har godkänts i Europa. Detta påskyndande godkännande är ett resultat av ett starkt samarbete i ett sjukdomsområde med stora medicinska behov. Vi kommer att fortsätta att studera daratumumabs potential både inom multipelt myelom och inom andra cancertyper, säger Lars Johansson, vd på Janssen Nordic.

Lite olika sätt att behandla studerades på olika patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom. När Darzalex, som innehåller daratumumab,  gavs i kombination med med pomalidomid och dexametason som tredje linjens behandling gav det snabba och långsiktiga resultat, andra fick minst två eller fler behandlingar med lenalidomid och bortezomib. Utfallet varierar för olika individer.

De patienter som bara fick daratumumab, som inte längre svarade på någon annan behandling, levde i snitt 20 månader efter behandlingen, vilket innebär att många levde längre än så.

Av dem upplevde 83 procent en stabilisering eller förbättring i sin sjukdomsbild och 31 procent av upplevde en partiell effekt eller bättre.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den i nuläget inte helt går att bota. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av myelom

Av Hanna Brodda
23 maj, 2016

2 kommentarer

  • Av Hanna Brodda 24 maj, 2016

    Snart!
    Darzalex kommer ut 20 juni enligt presstjänsten på företaget.

  • Av Sjuk 23 maj, 2016

    När kommer den till Sverige
    När kommer medecinen till Sverige?

Comments are closed.