darzalex

Vid Multipelt myelom har cancercellen en viss sorts protein på ytan som kallas CD38. Den här medicinen hjälper kroppens immunförsvar att hitta det proteinet, och på det sättet de sjuka myelomcellerna, för att kunna förgöra cancern.

Darzalex är den första medicinen av den här typen, monoklonal antikropp, som är godkänd mot CD38 som godkänts i Europa.

Den fungerar på samma sätt oavsett sjukdomsstadium.

Nyligen fick medicinen ett snabbare godkännande, så kallad "accelererad bedömningsprocess", vilket bara ges till läkemedel som  förväntas vara av stor betydelse för allmänheten och som anses vara en terapeutisk innovation.

 

 

Verksam substans

daratumumab

Möjliga biverkningar

Läkemedelsverket eller Fass har ännu ingen uppgift på biverkningar.

Varning för

Läkemedelsverket eller Fass har ännu ingen uppgift på varningar.