molekyl_severin450
Mycket av den nya cancerbehandlingen som utvecklas just nu handlar om att använda kroppens eget immunförsvar. – Vi lever i en mycket speciell tid inom onkologin, säger forskaren Daniel Chen vid Roche.

De nya immunterapierna var i fokus när Roche, ett av världens fem största läkemedelsbolag, bjöd in journalister från hela världen till huvudkontoret i Basel. Det kungjordes att bolaget har mer än 20 möjliga läkemedelskandidater som kan behandla morgondagens cancerpatient.

 

– Alla vi här kommer att drabbas av cancer. Kanske har vi tur och tillhör den grupp som själva inte får sjukdomen, men vi kommer med säkerhet uppleva att någon i vår närhet får cancer, öppnade Severin Schwan, vd för Roche group dagens pressmöte.

Vad immunoterapi är förklarades pedagogiskt av Daniel Chen, läkare och forskare vid Stanford som leder forskningsarbetet på Roche inom immunterapi. Principen är desamma för flera av substanserna i immunterapistudierna. På olika sätt ska immunförsvaret assisteras i kampen mot tumören. Oftast tillsammans med något av de redan godkända läkemedlen som utvecklats för att attackera cancercellerna.

– Vi lever i en mycket speciell tid inom onkologin. De studier som jag har lett har visat på resultat vi tidigare inte trodde var möjliga. Patienter med långt gången cancer, som lever, inte bara månader, utan år efter behandlingen utan att cancern visar någon tillväxt, berättade Daniel Chen.

Cancerceller har den egenheten att de lurar den normala städprocess som hela tiden pågår i våra kroppar. Makrofager och T-celler har till uppgift att identifiera och eliminera de celler som muteras på ett oharmoniskt och patologiskt vis. Det kan gå bra till en början, men om celldelningen sker i rask takt kan cancercellerna få fritt spelrum. Daniel Chen förklarar det med att cancercellen “klär ut sig” till en vanlig frisk cell. Förklädnaden  gör att tumören kan  växa i fred utan att immuncellerna tar död på cancercellerna. Fienden heter PD-L1. Det är en receptor som cancercellen använder för att förvirra sina motståndare. Flera av de nya behandlingarna riktas in på att binda och stoppa PD-L1, bland annat  atezolizumab.

– Atezolizmumab  gör att T-cellerna känner igen tumörcellen och börjar attackera den.

De verkligt revolutionerande resultaten gäller de  patienter, som har ett högt uttryck av till exempel PDL1 receptorer och behandlas med antikroppen atezolizumab, med  lokalt avancerad eller metastaserad lung- eller urinblåsecancer, men Daniel Chen tror att forskningen är på rätt väg och att de goda resultaten snart kommer att gälla majoriteten av patienterna som drabbats av cancer.

Att hjälpa immunförsvaret att “avslöja” cancercellerna som är muterade är en del av de angreppsunkter som finns inom immunoterapin.  Att hitta och rekrytera immunceller och sedan stå sida vid sida och döda cancerceller är en annan del. Där hittar vi bland annat läkemedlet emactuzumab   (aCSF-1R)

De behandlingarna handlar om att stödja immunförsvaret att döda cancercellerna och att själv döda cancerceller utan att döda de celler som är utskickade av immunförsvaret att döda cancerceller.

– I studierna fick 86 procent av patienterna krympt tumör med emactuzumab. Det är revolutionerande. Man ser sällan den effekten av något läkemedel, säger Chen.

Alla läkemedel, i synnerhet behandlingar mot cancer, har ett pris i form av biverkningar. När cancertumören utrotas på bekostnad av patientens liv, är behandlingen inte en framgång.

– Vi ser att det här kan vara väldigt giftiga behandlingar för kroppen, men samtidigt räddas fler liv, patienter med cancer som vi tidigare ansåg vara obotlig lever nu ett år senare, säger Chen. Det är en kalkyl som måste avgöras i varje enskilt fall. När är det läge att prova en  behandling som kan vara mycket farlig, kanske livshotande, och när det inte är det.

För att varje individ, och varje enskild cancercell ska behandlas på rätt sätt, helst tidigt och rätt redan från början, är diagnostiken viktig. I den moderna cancervården är diagnostik en del av behandlingen under hela sjukdomsförloppet. Ny information ska ligga till grund för varje steg av behandlingen, inte bara mutationen i DNA, utan också RNA, information om proteinets uttryck och total molekylär information.

– Vår vision är att vi för varje  patient ska få veta exakt varför den individens immunförsvar inte lyckades döda cancercellen. Sedan ge exakt rätt behandling för att immunförsvaret ska kunna utrota de cancerceller som uppkommit, oavsett var i kroppen de finns, säger Daniel Chen.


Bolaget Roche har tidigare utvecklat bland annat Avastin och Herceptin.

Av Hanna Brodda
8 mars, 2016

5 kommentarer

 • Av anonym 6 juni, 2016

  Staten och kapitalet.
  Det finns idag flera alternativa behandlingar mot cancer. Dessa sammantaget kanske fungera lika bra som Roches gift. Dessutom utan biverkningar.
  Varför kan inte staten ge dessa alternativa behandlingsformer pengar att utvecklas, med tanke på alla 100-tals miljarder staten stoppar i läkemedelsbolagens fickor.

 • Av Hanna Brodda 10 mars, 2016

  Resultat om tidigast två år
  Det är en nyttig diskussion. Självklart har bolaget inte betalat oss för att vi ska skriva. Annonserna aggregeras automatiskt av Google, så de styr inte vi på redaktionen över.
  Men hur tidigt i utvecklingen är forskningen intressant för läsaren? Har du själv cancer, eller någon anhörig, känns studierna med möjliga läkemedel om två år, kanske inte relevanta. Samtidigt lever många med cancer i dag, som en sort kronisk sjukdom som kanske slår till, eller inte. Nyheter av den här sorten kan vara en del i den kunskap som kronikerna vill ta del av.
  Journalistik är också en ”blåslampa” på utvecklarna. Det här är uttalanden som måste ge resultat snart, annars misstros de av kunder och aktieägare.
  Samtidigt är det intressant att nästan alla stora bolag satsar enorma resurser på liknande behandling – immunterapi. Vi få hoppas att de tänker rätt!

 • Av anonym 9 mars, 2016

  Svar
  Det är klart att det är idag främst läkemedelsbolagen som gör våra läkemedel och det står klart att det är läkemedelsbolagen som vinner mest på att ”några år före de når patienten” komma ut med sina läkemedel, helst i pipeline så att man får några extra år på sig i sin marknadsföring. För marknadsföring är vad det är, inget annat.Hur ska läsaren förhålla sig kritiskt när artikeln inte innehåller någon som helst kritik av Roches läkemedel?Bara det faktum att ni väljer t ex ta upp Roche läkemedel med namn och allt är, för mig, liktydigt med att ni gör reklam för produkten, hur publicistiskt ert beslut än är. Och om ni sedan inte redovisar att ni blev bjudna av Roche till konferens och kanske en slant till för publicering gör inte artikeln eller ert publicistiska beslut mer trovärdigt, tyvärr. Det är synd att en sådan raklam artikel ska få förstöra en hel sajt

 • Av Hanna Brodda 9 mars, 2016

  Medicinsk utveckling sker hos bolagen
  Det är Roche och andra bolag som gör våra mediciner och om det vill vi rapportera. Även ibland när det tar några år innan de når patienten.
  Dessutom väljer vi att skriva produktnamn och ibland företagsnamn. Det är ett publicistiskt beslut vi tagit för att underlätta för läsaren, både för att kunna granska kritiskt och för att kunna ta upp de enskilda produkterna i samtalet med sin läkare.

 • Av anonym 9 mars, 2016

  Reklam för Roche?
  Hej, är hela ovanstående artikel reklam för Roche och annonser på er hemsida?

Comments are closed.