Sa_fungerar_Avastin_vid_brostcancer

Avastin stryper näringstillförseln och svälter ut tumören. Tumörer behöver syre och näring för att utvecklas. För att tillgodose detta skickar de i väg ett protein som stimulerar tillväxt av nya blodkärl från redan existerande blodkärl. Avastin är en antikropp som blockerar själva proteinet. Det leder till att tumören får brist på näring och krymper. Källa: Roche och deras information på Fass.

Verksam substans

Bevacizumab

Möjliga biverkningar

Hål i tarmarna, högt blodtryck, sämre sårläkning och så vidare. Då Avastin ofta ges tillsammans med cytostatika kan det vara svårt att avgöa varifrån biverkningen kommer ifrån.

Varning för

Om du har tillstånd som orsakar inflammation inne i buken, till exempel magsår eller tjocktarmsinflammation,kan det finnas en ökad risk för hål i tarmväggen.