Används för att sänka förhöjda kolesteorolvärden och förhöjda blodfetter för att undvika allvarliga hjärt- och kärlåkommor. Tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner, inns i många olika utföranden och märken från olika tillverkare.

Verksam substans

Simvastatin

Möjliga biverkningar

Få har biverkningar av detta preparat. Ofta är biverkningarna korta och lindriga, men detta är några av de som rapporteras in: Anemi, magbesvär, såsom kväljningar, förstoppning, buksmärta, gasbildning, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, kräkningar, inflammation i bukspottkörteln, svår buksmärta som strålar ut mot ryggen, illamående och kräkningar, svaghet, huvudvärk, yrsel, domningar eller förlust av känsel i armar och ben, håravfall, hudutslag, klåda, leversjukdom, som eventuellt visar sig som gulfärgning av ögon och/eller hud, klåda i huden, mörkfärgad urin, ljus avföring, onormala blodprover eller en allergisk reaktion. * Kan orsaka muskelnedbrytning, ju högre dos, ju mer bryts musklerna ner.

Varning för

Använd inte om du har leverproblem. Inte heller lämpligt om du är gravid. Drick inte grapefruktjuice. Statiner bör inte kombineras med: * Vissa läkemedel mot svampinfektion, som Ketokonazol eller Itrakonazol . * Vissa läkemedel för behandling av AIDS, HIV-proteashämmare. * Vissa antibiotika som Erytromycin, Klaritromycin eller Telitromycin . * Antidepressiva läkemedlet Nefazodon. * Kan vara olämpligt om du är över 70 år, har njurproblem eller har ett obehandlat problem med med sköldkörteln. * Ät inte heller samtidigt som du tar fibrater, andra kolesterolsänkande läkemedel såsom Genfibrozil, Bezafibrat . * Niacin eller nikotinsyra , andra kolesterolsänkande läkemedel, i stora doser. * Ciklosporin, läkemedel som används för att hämma immunsystemet. * Danazol, läkemedel för behandling av endometrios och bröstcystor hos kvinnor. * Amiodaron , ett läkemedel mot oregelbundna hjärtslag. * Verapamil och Diltiazem, läkemedel för behandling av högt blodtryck, bröstsmärta i samband med hjärtsjukdom eller andra hjärttillstånd. * Fenofibrat. * Tala om för din doktor om du tar andra läkemedel som motverkar blodproppar, antikoagulationsmedel, såsom acenokumarol och warfarin. * Kontakta omedelbart läkare om du får feber och rödfärgad urin, muskelvärk och muskelsmärta, muskelömhet, muskelsvaghet eller kramper. Orsaken till detta är att muskelskadan i sällsynta fall kan vara allvarlig Kontakta också omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, eller nässelutslag och andningssvårigheter. Berätta också om du eller någon nära släkting till dig har en ärftlig muskelsjukdom.

1 kommentarer

  • Av anonym 29 maj, 2011

    Vad sägs om försvagade ben
    Vad sägs om försvagade ben och kramper i vader. Nu är det rollator som gäller

Comments are closed.