Zoming är en medicin som ska tas för att behandla huvudvärken under en migränattack. Den kan alltså inte förhindra en attack. Det medicinen gör är att den minskar vidgningen av blodkärlen i huvudet, vilket är det som orsakar migränsymtomen.

Verksam substans

Zolmitriptan

Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som läkemedlet kan ge är stickningar i fingrar och tår. Trötthet och yrsel men även huvudvärk och illamående.

Varning för

Ta inte medicinen om du har huvudvärk som inte liknar vanliga migränhuvudvärk. Var även försiktig om du äter läkemedel mot depression.