Zyban är receptbelagt och innehåller inte nikotin. Det kan skrivas ut till dig av läkare om du misslyckats med att sluta röka med hjälp av receptfria nikotinläkemedel. Zyban minskar ditt röksug genom att påverka belöningssystemet i hjärnan. Läkemedlet fungerar bäst för den som verkligen har bestämt sig för att sluta röka och kombineras helst med stödjande samtal.

Verksam substans

Bupropion

Möjliga biverkningar

Ett rökstopp kan ge upphov till flera biverkningar och det kan vara svårt att skilja på vad som beror på rökstoppet och vad som beror på läkemedlet. En vanlig biverkning av Zyban kan vara sömnstörning. Ta därför inte Zyban nära in på sänggåendet. Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, nedstämdhet, oro och koncentrationssvårigheter. Läs mer på Fass, se länken nedan.

Varning för

Zyban ska inte tas av den som har epilepsi eller andra tillstånd som kan orsaka kramper. Läkemedlet är inte godkänt för gravida. Zyban kan påverka effekten av andra läkemedel, bland annat viss behandling vid bröstcancer. Tala alltid om för din läkare vilka andra mediciner du äter.

1 kommentarer

  • Av Linda Hoffman 29 december, 2014

    Jag lyckades sluta med hjälp
    Jag lyckades sluta med hjälp av läkemedlet Zyban. Finns att köpas på antingen apoteket eller diverse olika online apotek såsom APO101. Här finns en direktlänk till sidan där jag beställde ifrån.

    http://www.apo101.net/sluta_roka

    Kram och lycka till!

Comments are closed.