solar_FotoLeif_R_JanssonSCANPIX_

Svenska gener, bristen på sol och rökning ökar risken med 2000 procent för att utveckla den obotliga sjukdomen för MS. I Sverige har en på 500 MS.

Livsstil påverkar mer än forskarna tidigare trodde.
Norden och Sverige är ett högriskområde, MS är vanligare här än i övriga världen. Vad det beror på vet man inte säkert, men bristen på solljus kan vara en förklaring.

- Vad vi har sett i studier är att de som solar mycket har betydligt minskat risk, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska Institutet och MS-läkare till Dinamediciner.

Hur mycket är att “sola mycket”?

- Ja, då har man själv fyllt i att man är en sådan person som försöker gå ut när det är sol och tar varje tillfälle i akt att vara i solen. Man behöver inte bränna sig förstås, men solljuset i sig har effekt. Dels D-vitamin, men inte bara, eftersom vi har sett att höga D-vitamin-nivåer inte räcker.

Förekomsten av gentypen HLA är vanligare i Sverige och den ökar också risken för MS. Ungefär var tredje i Sverige har den gentypen. Den som dessutom röker, eller utsätts för passiv rökning, ökar risken för MS med cirka 2000 procent, berättar Tomas Olsson.

MS innebär att delar av hjärnan drabbas av en inflammation. Beroende på i vilken del av hjärnan som skadan uppstår, kan sjukdomen ge helt olika symtom. MS innebär att delar av hjärnan drabbas av en inflammation.  Skador på synnerven är inte ovanlig och en svag oskärpa eller dubbelseende kan vara enda symtomet i början av sjukdomen.

 

Av Hanna Brodda
11 maj, 2011