lamnatillbakamediciner250

Fiskarna förlorar fortplantningsförmågan och antibiotikaresistensen ökar. Att slänga gamla läkemedel är bara dåligt. Nu går flera myndigheter och organisationer ihop och hjälper dig att ta hand om pillerresterna.

Det finns ingen orsak att hamstra. Läkemedel är billigt i Sverige och blir du sjuk igen är det ändå bättre att få en diagnos och nya piller som inte gått ut för länge sedan.

Alla apotek är med i kampanjen och du är välkommen in på vilket som helst med ditt gamla pilleravfall.

Vilka är då de som är miljöfarliga? Några är konstaterat farliga för miljön, andra är bara misstänkt farliga, men säkert är att om de är verksamma i din kropp är risken stor att de tar med sig sin verksamma substans ner i toaletten eller ut i luften när den bränns. P-piller ser ut att göra fiskarna lika infertila som de kvinnor som tar dem med flit, visar studier från Uppsala Universitet. Antibiotika som kommer ut i vattendragen ser ut att hjälpa bakterierna att övervinna medicinerna och resistensen ökar.

Gör så här:

1. Ta en påse, helst genomskinlig.

2. Öppna ditt överbelamrade medicinskåp och var hård i din bedömning. Rensa enligt Karen Kingstons bok Rensa i röran med fang shui. Allt du inte älskar ska bort. Allt du inte använt det senaste året ska bort.

3. Gå till närmaste apotek och lämna ifrån dig giftigheterna. Känn hur energin frigörs till annat, viktigare saker i ditt liv.

Detta kan du lämna in:

 • Tabletter och kapslar.
 • Flytande läkemedel i flaska.
 • Salvtuber och astmainhalatorer.
 • Läkemedelsplåster och P-ringar, även förbrukade.
 • Sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl).
 • Medicinska mjällschampon och medicinska nagellack.

Läkemedelsavfallet skickas till särskilda förbränningsanläggningar runt om i landet där de bränns under kontrollerade förhållanden. Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att dess beståndsdelar faller sönder. Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och läggs på godkända platser.

Bakom kampanjen ligger Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Vatten, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Apoteksförening, Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Läkemedelsdistributörsföreningen och Avfall Sverige.

Till kampanjen överblivnaläkemedel.se

Mer om läkemedel i miljön på Håll Sverige rent

Av Hanna Brodda
20 mars, 2012

1 kommentarer

 • Av Slängtagen 20 mars, 2012

  Kondomer
  Gamla torra kondomer, fetvadd, intorkad solkräm och allt annat skräp man har där. Går det bra att lämna in också?

Comments are closed.