brostcancer

Motion, vikt och kost kan påverka risken att få cancer. Men bara lite.

Nu vill cancerprofessorn Per Hall studera värktabletter och vanlig diabetesmedicin som en möjlig förebyggande behandling.

 

Professor Per Hall på Karolinska Institutet har ett kontroversiellt förslag: Förebygg bröstcancer med medicin hos kvinnor med stor risk att få en tumör.


Det låter kanske inte
chockerande, men ännu är effekten av förebyggande bröstcancerbehandling inte utredd, studerad och dubbelblint genomlyst på längden och tvären som allting ska vara i Sverige innan det provas på patient.

Det är förstås bra för en befolkning att läkarna inte får genomföra experiment i stor skala, men om du är en, säg 39-årig kvinna med väldigt stor risk att få dödlig bröstcancer, då kanske du är villig att experimentera för att eventuellt minska risken att insjukna. Du vill inte vara en av de kvinnor som får beskedet att det växer en knöl i bröstet. Ett besked som ges i snitt nästan en gång i timmen dygnet runt.

Nyttan måste förstås vägas mot de möjliga biverkningarna. När det gäller de läkemedel som Per Hall nämner har de använts under väldigt lång tid och de är några av Sverige mest knaprade mediciner. Biverkningarna vet man allt om.

Per Hall är forskare och han skriver förstås att han vill utreda om det är möjligt att förebygga med medicin, men han uttalar sig ovanligt konkret för att vara forskare.

Så här skriver Per Hall i sin krönika:

"Ett alternativ är att medicinskt behandla kvinnor med hög risk ungefär som man gör med högt blodtryck eller höga blodfetter. Det finns ett flertal mediciner som visat sig minska risken för bröstcancer. Acetylsalicylsyra (ingår i bland annat Treo och Trombyl), metformin (mot diabetes) och statiner (sänker kolesterolnivåerna) har förvånande nog visat sig sänka risken för bröstcancer med 10-20 procent. Mindre förvånande är att den hormonella medicinering man ger bröstcancerpatienter efter operationen, för att förebygga återfall, även hindrar ny cancer från att uppkomma hos friska kvinnor med cirka 40-60 procent. De stora utmaningarna är att förstå vilka doser som behövs och hur länge en kvinna måste använda preparaten för att de ska ge effekt"

Bakgrunden till krönikan är att Karolinska Institutet och Per Hall håller på med Karma, den hittills största studien i Sverige om vad som ökar riskerna för att få bröstcancer. Överraskande många har velat vara med. Forskarna trodde att de skulle få tjata in kvinnorna fram till 2014, men redan nu är målet för deltagande nått.

Hela krönikan på KIs hemsida

Av Hanna Brodda
27 november, 2012