urbancollage393

Vad händer med mig och med det piller jag stoppar i mig, kan man fundera ibland. Urban Fagerholm vet. Han är forskare på Sveriges största läkemedelsbolag, har nyligen kommit ut med en bok och nu bloggar han för Dina mediciner.

Varför är du intresserad av läkemedel?

  - Jag tyckte redan tidigt att mediciner var spännande, och till viss del påverkades jag nog av att min mamma hade jobbat på apotek. Jag kände också att farmacistudier och forskning var något jag ville ägna mig åt.

Att forska inom området och utveckla metoder ger mig den intellektuella stimulans och kreativitet jag behöver, och samtidigt bidrar jag till något som förhoppningsvis gynnar världshälsan.

Sen är det så att många människor inte riktigt känner till vad läkemedel är och hur de verkar, och därför känner viss oro och misstro. I värsta fall kan sådana uppfattningar och känslor leda till att patienter avstår från förskrivna mediciner eller väljer missgynnsamma behandlingar, vilket i sin tur kan leda till förvärrade symtom och dödsfall.

Min bok Förutfattad medicin är ett försök att ge allmänheten en inblick i läkemedelsvärlden och bättre förståelse för vårdalternativen. Förhoppningsvis kommer detta både läkemedelsetablissemanget och patienter till gagn.

 

Urban Fagerholms blogg på Dina mediciner

 

Vilka läkemedel har du varit med om att utveckla?

- Som för de allra flesta inom läkemedelsforskningen- och branschen har jag inte varit med och tagit fram något läkemedel. För det första är det ytterst få av alla substanser man testar som uppnår de kriterier på effekt, säkerhet och exklusivitet man satt upp, och för dessa tar det i snitt ungefär 12 år från idé till marknad.

Men faktiskt är jag och några kollegor från tio år tillbaka i tiden nära att nå målet, även om vi inte längre är inblandade. Det gäller forskning och dokumentation för en smärtstillande substans med skydd mot mage-tarmbiverkningar och med blodtryckssänkande egenskaper vi jobbade med under fem års tid skickades nyligen in till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för ansökan om godkännande och lansering.

Vad är det svåraste i utvecklingen av nya läkemedel?

- Jag skulle säga att höga utvecklingskostnader, lång utvecklingstid, hård granskning och svårigheter att finna orsaker, ämnen och angreppssätt för komplicerade sjukdomsbilder är de största utmaningarna.

En ytterst liten andel av alla testade substanser lyckas bli läkemedel, och av dessa är det endast en tredjedel som lyckas tjäna in utvecklings- och marknadsföringskostnaderna. Extra svårt är det att ta fram läkemedel där behandlingen inte är kronisk och där antalet patienter är begränsat. Med stor risk att misslyckas finns också ett naturligt hinder för investeringar.

Många av de ämnen man finner och försöker utveckla är inte tillräckligt effektiva -jämfört med konkurrerande produkter eller placebo- eller har alltför uttalade biverkningsmönster i relation till de gynnsamma effekterna. För att lyckas ta fram bästa möjliga produkter behövs metoder som tidigt kan förutspå hur ämnen verkar och omsätts i kroppen, och inom det området finns förbättringspotential. Det är för övrigt inom det området jag själv är mest aktiv.

Varför bloggar du på Dina mediciner?

- Jag känner ett behov att upplysa om mediciner i allmänhet och om de kunskaper och erfarenheter jag förvärvat, och anser det viktigt att patienter och etablissemanget möts i diskussioner kring medicinsk vård. Den möjligheten får jag på Dina mediciner. Bakom detta ligger inte minst historien där nära anhörig drabbades av slarv med eller okunskap om diagnostik och därför gick bort alltför tidigt. Om jag genom bloggandet och boken kan bidra till att sådant undviks så har jag nått ett viktigt mål.

Varmt välkommen Urban!

Ställ gärna frågor till Urban Fagerholm och följ honom på farmaceutbloggen

 

Önskar du ett ex av Urban Fagerholms bok Förutfattad medicin? Mejla namn och adress till redaktionen@dinamediciner.se, så skickar vi ett ex till de fem första!


Av Hanna Brodda
2 mars, 2011