Efter kärnkraftsolyckan i Japan har jodtabletterna tagit slut på svenska Apotek och många har köpt dyra tabeltter på nätet. Helt i onödan är svenska myndigheters bedömning.

Jodtabletter ger en cancerskyddande effekt för sköldkörteln vid radioaktiv strålning. Efter att kärnkraftsverken i Fukushima i Japan skadats efter jordbävningen läcker en viss strålning ut och många har börjat hamstra jodtabletter. Kanske i onödan. Strålningen kan inte nå Sverige i någon hälsofarlig omfattning, menar svenska myndigheter.

Läkemedelsverket skriver i ett pressmeddelande att risken för att Sverige ska drabbas av farliga halter av strålning är "obefintlig".

Tabletterna består av kaliumjod och förutom den cancerskyddande effekten kan de också i sällsynta fall ge allvarliga allergiska reaktioner. Förutom att de är onödiga kan de alltså ge allvarliga biverkningar och Läkemedelsverket avråder därför att använda jodtabletter i nuläget.

Men i Japan är jodtabletter att rekommendera. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och Utrikesdepartementet, UD, rekommenderar att alla som vistas inom en radie av 25 mil från Fukushimas kärnkraftverk ska ta jodtabletter.

Vuxna får inte cancer i sköldkörteln av strålning. " Personer över 40 år behöver inte ta jodtabletter eftersom man i den åldern inte har funnit någon ökning av frekvensen strålframkallad sköldkörtelcancer", skriver Strålsäkerhetsmyndigheten på sin hemsida.

 

Av Dina mediciner
21 mars, 2011