patientlagen
Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling.
Det blev tvärtom.
– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Folk känner helt enkelt inte till den nya lagen. Det är en av orsakerna till lagens bristfälliga genomslag som nämns i den utvärdering som gjorts av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på uppdrag av Socialdepartementet.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om

Fredrik Lennartsson, gd Vårdanalys.
Fredrik Lennartsson, gd Vårdanalys.

ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Syftet med Patientlagen som trädde i kraft i januari 2015 var att stärka och tydliggöra patientens ställning. Nu knappt ett år senare visar utvärderingen att patientens ställning försvagats inom områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.

– Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson.

Några orsaker till lagens bristande genomslag, enligt Vårdanalys:

 • Vården har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag.
 • Huvudmännen har bara undantagsvis strategier för att möta intentionerna med patientlagen.
 • Det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning.
 • Låg kännedomen om lagen. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga.
 • De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag.
 • Det saknas även systematisk tillsyn och uppföljning av lagen och återkoppling om hur väl vårdens aktörer presterar i dessa frågor.

I pressmeddelandet från Vårdanalys uppmanas regeringen och vården att genomföra en samlad strategi för att stärka patienterna. Att skapa tydligare ansvar samt ökad tillsyn och uppföljning med öppen redovisning av hur väl vården presterar på patientlagens områden. Patienterna behöver involveras i genomförandet av strategin.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Här hittar du Patientlagen som bland annat säger att  "behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar".

Av Hanna Brodda
15 mars, 2017

2 kommentarer

 • Av anonym 26 juni, 2017

  Löjlig lag
  Patienten har inget att säga till om.

 • Av anonym 15 april, 2017

  Ja visst!
  Jag har haft mediciner som funkat dom har bytts ut till sånt som inte funkat i 12 års tid, Jag anser att den följs inte om jag inte följer en lag då blir det inte så bra jag vet exakt vilka mediciner som jag behöver och dom är inom adekvata mängder, det skiter läkaren i min nuvarande läkare verkar själv ha kraftiga dysfunktioner dock inte som mina, Bo Söderpalm Han är proffessor, varför kan fan ingen lyssna på han han har hjälpt så många och han kan hjälpa mig hur vet jag det, ADHD och när jag hört hans argument så blev man så förvånad att äntligen en som ser problematiken och individen…..Men så länge ingen av läkarna tar till sig de han säger… då undrar jag varför tror ni att en patient lag skulle kunna luyckas gå igenom överhuvudtaget!

Comments are closed.