SooAlemancollage445

Hepatit C är en svår sjukdom, det är den vanligaste orsaken till levertransplantation i Sverige.

Nu lanseras ett botemedel.

- Det här är därför ett genombrott som vi läkare väntat på länge. Många patienter köar nu också för att få behandlas, säger specialistläkaren Soo Aleman.

I studierna har läkemedlet Victrelis visat god effekt på den hepatit C som är svårast att bota, de patienter som är av genotyp 1. Två av tre patienter kunde ta sin säng och gå när studien var avslutad.

- Det här är ett stort genombrott, det största som hänt de senaste tio åren när det gäller behandling av patienter med den vanligaste och mest svårbehandlade formen av hepatit C. För de patienter som inte tidigare blivit virusfria med dagens behandling är detta ett särskilt värdefullt redskap, säger Soo Aleman, medicine doktor och specialistläkare inom hepatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande från tillverkaren MSD.

Tiotusentals människor lider av hepatit C. Många av dem hade förr eller senare varit tvugna att få en transplanterad lever. Nu kan det vara så att de istället får gå igenom en läkemedelsbehandling som gör dem friska.

- För patienterna innebär det att risken för att utveckla skrumplever, leversvikt eller levercancer reduceras med proteashämmare. I slutändan kan det leda till att behovet av levertransplantationer i Sverige kommer att minska, fortsätter Soo Aleman.

När interferon och ribavirin kom var det ett stort framsteg för många patienter även om behandlingen är tuff. Men det finns svårbehandlade former av hepatit C där dagens behandling inte haft tillräcklig effekt. Victrelis ges fortfarande tillsammans med peginterferon och ribavirin. Det är inte en lätt behandling, de flesta patienter känner av medicinen i hela kroppen och kan må väldigt dåligt under en tid.

 I studien som publicerades i New England Journal of Medicine ingick 1500 patienter och behandlingen pågick i knappt ett år.

Den nya behandlingen med är nu godkänd och kan skrivas ut och övervakas av specialistläkare.

 

Av Dina mediciner
23 augusti, 2011