dygnprognos240
Molnet rör sig över hela eller större delar av Sverige och är inte lokalt. Här nedan hittar du partikelmätaren som sitter i Stockholm och Uppsala län.

Till rapporterna som uppdateras varje timme.

Mätningar görs i hela Sverige, de här halterna uppmäts i Stockholms skärgård och kan ändå visa om molnet är på väg ner eller bort från Sverige.   PM står för partiklar och siffran är storleken. Stora partiklar är farliga för andningsvägarna och små partiklar är allvarliga för att de går i blodbanan och kan orsaka hjärt- och kärlskador.

Michael Norman, miljöutredare vid Luftvårdsförbundet, SLB, förklarar hur du ska läsa rapporten:

- Titta på landsbygd eller tätort. Innerstadsgatorna har kraftigt förhöjda halter ändå nu för tiden på grund av dubbdäcken. Där syns direkt om det sticker upp.

Kan molnet komma närmare marken?

- Just nu har vi ett lågtryck, men om frontsystemet ändras under eftermiddagen kan vertikala vindar blandas in och askan kan blåsa ner mot marken, säger Michael Norman som också är doktor i meterologi.

Vad gör ni om halterna ökar under dagen?

- Egentligen har vi inte uppdrag att varna allmänheten, men i ett sådan läge ändras det så klart, vi kommer att ta upp det här under dagen intern.

Av Hanna Brodda
16 april, 2010