Mammabarn450
Motiverande samtal, kognitiv behandling,mediciner och öronakupunktur hjälper kvinnor ur sitt alkoholberoende, visar studie av alkoholiserade småbarnsmammor.

I studien fick kvinnor med småbarn förtur och medelåldern låg på 40 år för de svenska och amerikanska kvinnor som fick hjälp med sitt alkoholberoende. De svenska kvinnorna kom på eget initiativ. Men inte de amerikanska.

- Man håller på att överge tanken på att initiativet till att sluta dricka måste komma från kvinnan, motivation är en färskvara och kan förstärkas vid behov av bra behandlare, säger Christina Scheffel Birath, psykolog på Beroendecentrum i Stockholm och nybliven doktor i ämnet vid Karolinska Institutet.
 

Amerikanskorna fick erbjudandet att delta efter att de fått diagnosen på någon av de vanligaste alkoholrelaterade sjukdomarna såsom diabetes, infertilitet, högt blodtryck eller benskörhet.  
I snitt drack de svenska kvinnorna en flaska vin per dag, sju dagar i veckan under minst fyra år, de amerikanska drack ungefär hälften så mycket. 
 
- Man kan tänka sig vilken skada de här kvinnorna har orsakat sig själva, sin närmaste omgivning och sina familjer innan de fått hjälp, då är ändå det här kvinnor som tackat ja till hjälp, många därute får inte ens frågan, säger Christina Scheffel Birath.
 
 
Det avgörande, menar Birath, är att kvinnorna får en behandling som, i det här fallet, är avsedd för kvinnor. I övrigt följdes de metoder som Socialstyrelsen uppger i sina nationella riktlinjer för alkoholproblem. En blandning av motiverande samtal, mediciner och beteendepåverkande terapi inom öppenvården. De svenska kvinnorna fick själva påverka hur lång behandling de behövde, de amerikanska fick erbjudande om en behandling som omfattade fyra kontakter. Metoden handlar om att på ett mjukt sätt hjälpa patienten ut ut beroende och lasta av skuldbördan, förklarar Birath.  


- Vad jag bland annat
ville visa var att med väldigt liten insats går det att göra väldigt mycket och få ett mätbart resultat. Förhoppningsvis kommer fler kvinnor att söka och bli erbjudna hjälp.
 

Behandlingen för att hjälpa kvinnor: 

 

 1.  Motiverande samtal. En vetenskapligt belagd metod för att ändra människors beteende som handlar om att medvetandegöra och sedan mjukt få människan att förstå konsekvenserna av sitt handlande och hitta den egna inneboende viljan och styrkan att förändra sitt beteende. Mindre konfrontativ än till exempel 12-stegs metoden.
 2. Kognitiv beteendepåverkande terapi som handlar om hitta konkreta metoder för att förhindra återfall och hantera svåra situationer.
 3. Farmakologisk behandling. Det vill säga mediciner som hjälper kvinnan att sluta dricka. Här erbjuds olika mediciner, beroende på kvinnans situation och individuella svårigheter. Vanligen erbjöds mediciner som minskar suget efter alkohol, som Revia eller Campral, och/eller gör det obehagligt att återfalla, som Antabus.  
 4.  Öronakupunktur. Saknar evidens, men patienterna uppger själva att akupunkturen gör det lättare att stå emot återfallen och att abstinensen minskade. 

 
- Vad som hjälper med akupunktur vet vi inte och det saknas evidens för metoden, men kvinnorna uppgav själva att de tyckte att det var bra. Kanske är det bara det att de kommer och sitter ner en timme, att de fick tillfälle att vända sig inåt och pusta ut en stund som hjälpte dem, säger Birath.  
 
Nästan alla kvinnor
hade en eller två föräldrar med alkoholberoende. Många uppgav sig också ha en negativ relation till föräldrarna, i synnerhet till mamman. Bara 12 procent uppgav att de hade en bra relation. Gemensamt för kvinnorna var att de drack mycket, men att det sociala livet var relativt välfungerande, de har fortfarande kvar sitt jobb och vårdnaden om barnen.  
 
- Många som dricker rationaliserar bort de känslomässiga aspekterna, de säger själva att de blir glada, kreativa eller tycker att de mår bra av att dricka, men till slut tar beroendet över. Det enda som betyder något är drogen, säger Christina Scheffel Birath.  
 
Avhandlingen grundar sig på studier av två olika grupper kvinnor som fått behandling mot sin alkoholism. En svensk med 134 kvinnor och en amerikansk med 152 kvinnor. De flesta hade vid behandlingens slut antingen slutat dricka helt eller drack en mindre mängd alkohol, som kan anses riskfri avseende fysiologiska och psykologiska komplikationer.

Fler nyheter inom Livsstil

Av Dina mediciner
19 februari, 2010

2 kommentarer

 • Av anonym 2 augusti, 2011

  Kan rekomendera att ta
  Kan rekomendera att ta kontakt med ”beroendecentrum” på din ort, de är oftast kopplade till psykiatrin.

 • Av Barbro 19 februari, 2010

  Var?
  Men var ska man vända sig undrar jag? Det känns obehagligt att ta upp med husläkare kan jag tycka. Jag har en nära relation till min husläkare det har hela min familj och jag vill helst inte lämna ut för privata saker med honom. Han är ung och skulle inte förstå en svår situation känns det som. Kanske skulle han till och med döma mig.

Comments are closed.