Bli först med att betygsätta denna medicin.

Chirocaine

Används som smärtlindring bland annat vid operationer, förlossningar och kejsarsnitt.
Ges bara av specialiserad läkare eller under insyn sådan på sjukhus.

Möjliga biverkningar: 

Det farligaste som kan hända är att bedövningen hamnar fel, i en ven eller i ryggmärgsvätskan, som kan ge tilfälligt andningsstillestånd och mycket lågt blodtryck, krampanfall och hjärtstillestånd i mycket sällsynta fall.

Hur var det för dig? Fick du bedövning när du födde barn?

Varning för! Inget för människor med mycket lågt blodtryck. En ovanlig, men farlig biverkning är förlamning, några få fall av bestående förlamning har rapporterats.

Verksam substans: Levobupivakain

Mer information hittar du på Fass: klicka här.

Uppdaterad 2009-12-11

Betygsätt själv:

Inga röster än

Annons