Uppdaterad: 2012-10-18

2 kommentarer

Kroniskt trötthetssyndrom - behandling

Bild

Carl-Gerhard Gottfries är läkare på Gottfrieskliniken i Göteborg och har lång erfarenhet av att arbeta med patienter med ME/CFS.

Det finns i dag ingen enskild behandling mot ME-syndrom, även kallat kroniskt trötthetssyndrom. Få personer som lider av sjukdomen tillfrisknar helt. "Vi kan inte bota sjukdomen men man kan hjälpa patienten med att försöka lindra symptomen", säger läkaren Carl-Gerhard Gottfries. 

Uppskattningsvis 45 000 svenskar lider av kroniskt trötthetssyndrom, numera kallat ME-syndrom. ME står för myalgisk encefalomyelit, och innebär att den drabbade upplever en fysisk och mental trötthet som inte går att vila sig frisk i från. Andra kännetecken för sjukdomen, som ofta uppkommer i samband med infektion, är bland annat muskel- och ledvärk, feber, försämrade kognitiva funktioner och sömnsvårigheter. 

 

Än så länge vet man inte vad sjukdomen beror på. Därför inte heller hur man bäst ska ställa en diagnos eller hur ME ska behandlas. Uppskattningsvis 10 procent av patienterna tillfrisknar helt från sjukdomen. 


Det man noterat är att fysisk ansträngning gör att symtomen förvärras. 


– Vi kan inte bota sjukdomen men man kan hjälpa patienten med att försöka lindra symptomen. Det vi gör är att vi utreder om patienten har vitaminbrist eller någon hormonstörning, och även om de inte har det så kan man behandla med vitamin B12 och folacin. Det finns viss erfarenhet som pekar på att det kan hjälpa, säger Carl-Gerhard Gottfries, läkare vid Gottfriesmottagningen som har mångårig erfarenhet av att jobba med ME-patienter, till Dina mediciner. 


För de patienter som är svårt sjuka kan man också försöka lindra symptomen med läkemedel. Det kan också hjälpa att ge antidepressiva, sömnmedel och smärtstillande.


– Den bästa behandlingen är dock information, att patienten får information om att de har en sjukdom och att vi inte har uppfattningen att det är en psykosomatiskt sjukdom. Den informationen är patienterna mycket tacksamma att få, säger Carl-Gerhard Gottfries.


Vad säger forskningen om sjukdomen? 


– Forskningen har hittills inte varit så omfattande men på senaste åren har den ökat. I USA har man trott sig kunna visa att det är en virussjukdom men det har inte kunnat konfirmeras. Fortfarande är intresset för att söka efter ett virus stort, men intresset för att söka efter eventuellt andra bakterier eller mikrober som kan orsaka sjukdomen pågår samtidigt. Det har också har kommit igång en forskning vid vilken man försöker studera immunsystemet för att se om det kommit i olag på något sätt.


Men det är inte bara kunskapen om sjukdomens mekanismer som i dag är otillräcklig, menar Carl-Gerhard Gottfries, utan också kunskapen om hur dessa patienter ska tas om hand. 


– Patienterna kommer till primärvården som inte fått ta del av den nya kunskap som finns om ME. Detta är speciellt olyckligt eftersom patienterna ofta inte klarar av fullt arbete. Med tanke på de diagnostiska problem som finns har försäkringskassan tillsammans med primärvården svårigheter att avgöra patienternas arbetsförmåga. Patienterna kan komma i kläm på ett mycket olyckligt sätt. 

Artikel skriven av Mikaela Åkerman 2011-10-17
Mikaela Åkermans bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Indy

Skrivet 19/2

\Lemierre Syndrome

Indys bild

It been 1 year I was diagnosed of this bacteria. It caused septic shock, booldpoisning, nerve n muscle damages and failure to Organs.
Has just one different machine, lung drains etc.
I did had a chance to live and all my chidren, family n friends came to say farewell. But after 2 months in a coma and another two months, trying to know myself.
I started all over like a baby -learning every basic thing in life - eat drink, talk, walk.
Presently I am in a Pains Rehab. clinic, trying to sort out my confusing life as to what is important in life. Also my doctor, wondering why i continue to have so terrible pains in my joints.
Has the bacteria really damages the nervus system?
Joint pains n muscle pains i live with everday but i try my best to do my training to start building muscles again.
Taking pains tablets now but increasing all the time since there is no relief and the side effects are horrible. Would these pains ever go away?

Indy

Kommentar av Kisti

Skrivet 24/3

To Indy

Kistis bild

My son was diagnosed with Lemierres the weeks before xmas 2011 and was in the same bad shape as you and now also learning everything from scratch. I wonder if he could contact you just to talk about the illness.
Regards Kisti

Diskutera

CAPTCHA
Denna fråga är till för att se om du är en människa.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-01-23

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-12-18

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-10-05

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2018-09-05

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.
Uppdaterad: 2018-02-20

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

1 kommentar

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 

Annons