Uppdaterad: 2012-10-18

2 kommentarer

Kroniskt trötthetssyndrom - behandling

Bild

Carl-Gerhard Gottfries är läkare på Gottfrieskliniken i Göteborg och har lång erfarenhet av att arbeta med patienter med ME/CFS.

Det finns i dag ingen enskild behandling mot ME-syndrom, även kallat kroniskt trötthetssyndrom. Få personer som lider av sjukdomen tillfrisknar helt. "Vi kan inte bota sjukdomen men man kan hjälpa patienten med att försöka lindra symptomen", säger läkaren Carl-Gerhard Gottfries. 

Uppskattningsvis 45 000 svenskar lider av kroniskt trötthetssyndrom, numera kallat ME-syndrom. ME står för myalgisk encefalomyelit, och innebär att den drabbade upplever en fysisk och mental trötthet som inte går att vila sig frisk i från. Andra kännetecken för sjukdomen, som ofta uppkommer i samband med infektion, är bland annat muskel- och ledvärk, feber, försämrade kognitiva funktioner och sömnsvårigheter. 

 

Än så länge vet man inte vad sjukdomen beror på. Därför inte heller hur man bäst ska ställa en diagnos eller hur ME ska behandlas. Uppskattningsvis 10 procent av patienterna tillfrisknar helt från sjukdomen. 


Det man noterat är att fysisk ansträngning gör att symtomen förvärras. 


– Vi kan inte bota sjukdomen men man kan hjälpa patienten med att försöka lindra symptomen. Det vi gör är att vi utreder om patienten har vitaminbrist eller någon hormonstörning, och även om de inte har det så kan man behandla med vitamin B12 och folacin. Det finns viss erfarenhet som pekar på att det kan hjälpa, säger Carl-Gerhard Gottfries, läkare vid Gottfriesmottagningen som har mångårig erfarenhet av att jobba med ME-patienter, till Dina mediciner. 


För de patienter som är svårt sjuka kan man också försöka lindra symptomen med läkemedel. Det kan också hjälpa att ge antidepressiva, sömnmedel och smärtstillande.


– Den bästa behandlingen är dock information, att patienten får information om att de har en sjukdom och att vi inte har uppfattningen att det är en psykosomatiskt sjukdom. Den informationen är patienterna mycket tacksamma att få, säger Carl-Gerhard Gottfries.


Vad säger forskningen om sjukdomen? 


– Forskningen har hittills inte varit så omfattande men på senaste åren har den ökat. I USA har man trott sig kunna visa att det är en virussjukdom men det har inte kunnat konfirmeras. Fortfarande är intresset för att söka efter ett virus stort, men intresset för att söka efter eventuellt andra bakterier eller mikrober som kan orsaka sjukdomen pågår samtidigt. Det har också har kommit igång en forskning vid vilken man försöker studera immunsystemet för att se om det kommit i olag på något sätt.


Men det är inte bara kunskapen om sjukdomens mekanismer som i dag är otillräcklig, menar Carl-Gerhard Gottfries, utan också kunskapen om hur dessa patienter ska tas om hand. 


– Patienterna kommer till primärvården som inte fått ta del av den nya kunskap som finns om ME. Detta är speciellt olyckligt eftersom patienterna ofta inte klarar av fullt arbete. Med tanke på de diagnostiska problem som finns har försäkringskassan tillsammans med primärvården svårigheter att avgöra patienternas arbetsförmåga. Patienterna kan komma i kläm på ett mycket olyckligt sätt. 

Artikel skriven av Mikaela Åkerman 2011-10-17
Mikaela Åkermans bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Indy

Skrivet 19/2

\Lemierre Syndrome

Indys bild

It been 1 year I was diagnosed of this bacteria. It caused septic shock, booldpoisning, nerve n muscle damages and failure to Organs.
Has just one different machine, lung drains etc.
I did had a chance to live and all my chidren, family n friends came to say farewell. But after 2 months in a coma and another two months, trying to know myself.
I started all over like a baby -learning every basic thing in life - eat drink, talk, walk.
Presently I am in a Pains Rehab. clinic, trying to sort out my confusing life as to what is important in life. Also my doctor, wondering why i continue to have so terrible pains in my joints.
Has the bacteria really damages the nervus system?
Joint pains n muscle pains i live with everday but i try my best to do my training to start building muscles again.
Taking pains tablets now but increasing all the time since there is no relief and the side effects are horrible. Would these pains ever go away?

Indy

Kommentar av Kisti

Skrivet 24/3

To Indy

Kistis bild

My son was diagnosed with Lemierres the weeks before xmas 2011 and was in the same bad shape as you and now also learning everything from scratch. I wonder if he could contact you just to talk about the illness.
Regards Kisti

Diskutera

CAPTCHA
Denna fråga är till för att se om du är en människa.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

Inga kommentarer

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.
Uppdaterad: 2016-05-23

2 kommentarer

En ny sorts behandling har just godkänts mot multipelt myelom. Medicinen är så bra att den godkändes snabbare för att fler patienter ska få behandling.
Uppdaterad: 2016-04-19

5 kommentarer

Varannan kvinna har problem med torra slemhinnor i underlivet, men många går obehandlade. För Hillevi Caris Svensson var lösningen att smörja musen. – Det var en otroligt jobbig tid men det viktiga är att det finns hjälp att få, säger hon till Dinamediciner.
Uppdaterad: 2016-04-16

Inga kommentarer

Sara Riggare är parkinsonpatienten som blev forskare för att förstå sin sjukdom – Jag vill jobba för patienter som är sjuka i dag, forskningen hjälper oftast framtidens patienter, säger hon till Dina mediciner.
Uppdaterad: 2016-03-24

8 kommentarer

Nya blodförtunnande läkemedel och Waran är likställda. Waran prioriteras inte framför de nya medicinerna i de nya nationella riktlinjerna poängterar nu Socialstyrelsen efter kritik från flera hjärtspecialister.
Uppdaterad: 2016-03-24

5 kommentarer

D-vitaminbrist är kopplat till ökad risk för många farliga sjukdomar. Nu på våren är nivån av det hälsobringande vitaminet i snitt 40 procent lägre, än på sommaren, visar forskning på kvinnor i Sverige.
Uppdaterad: 2016-03-24

2 kommentarer

Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder nu en ny metod för att behandla kvinnor med myom i livmodern.En riktad ultraljudsvåg ger ingen smärta och ett obetydligt ingrepp.Men vssa kriterier måste vara uppfyllda.
Uppdaterad: 2016-03-24

12 kommentarer

Trots att det finns flera moderna alternativ av blodförtunnande medicin som halverar risken för hjärnblödning jämfört med Waran så håller Socialstyrelsen fast vid den äldre behandlingen. Något som nu kritiseras av hjärtspecialister i en debattartikel.

Annons