matvagran450

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.

Vid en undersökning som Nutricia i samarbete med Underbara ADHD har gjort kommer det fram att många föräldrar till barn med ADHD upplever att deras barn har problem med maten. Hela 9 av 10 rapporterar någon form av matbesvär.

Exakt orsak, om det är läkemedlet eller diagnosen i sig, har inte studerats, men flertalet av dessa barn får läkemedelsbehandling där aptitnedsättning är en vanlig biverkan.

 Föräldrarna uppger följande:      

  • Aptitlöshet. 75 procent upplever en minskad aptit.

  • Stress. 85 procent känner ”ofta” eller ”ibland” stress på grund av matsituationen med sitt barn.

  • Oro. 59 procent känner oro över att deras barn inte får i sig tillräckligt med näring.

  • Samdiagnoser försvårar. 46 procent av föräldrarna har dessutom barn med flera diagnoser än ADHD (ex. autism, ADD, ASD, AST, Asperger, dyslexi, OCD, bipolär, EDS, Tourettes, depression).

Undersökningen visar också att föräldrarna inte får gehör för sin oro, hos vården.


– Jag vet inte vad som är mest oroväckande. Att en överväldigande majoritet av föräldrarna svarar att de känner stress och oro till följd av deras barns matsituation eller att många av dem även uppger att stödet och råden de får från sjukvården är att kämpa på, laga godare mat eller önska särskild mat i skolan. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra och något som behöver åtgärdas så att fler kan få adekvat hjälp, säger Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD.

Det vanligaste är att barnen inte känner hunger, har magont, äter ensidigt och oregelbundet samt ofta äter mycket socker, fett och snabbmat. De mår också illa av lukter och har svårigheter med olika matkonsistenser. Matolust avlöser plötslig hunger. För många uteblir aptiten helt. Det blir mycket press och stress för de oroliga föräldrarna som gör allt för att barnet ska få i sig mat.


Kommentarer från föräldrar i undersökningen:

”Mitt barn säger att kroppen är hungrig men inte huvudet. Han får kväljningar om han försöker tvinga sig att äta. Senast året har han vuxit över en decimeter men tappat fyra kilo i vikt,” berättar en förälder i undersökningen.

”Man märker på eftermiddagarna när medicinens effekt avtar att hen är jättehungrig och sätter då igång att äta ikapp. Vaknar mycket tidigt på morgonen för att hen är hungrig. Kan gå upp på natten för att äta”, berättare ytterligare en förälder.

”Låt henne äta det hon vill äta, vill hon bara äta skräpmat är det bättre än ingenting”, säger en förälder.

Det är 75 procent av barnen i undersökningen som får ADHD-läkemedel och av dessa ser tre av fyra föräldrar ett tydligt samband mellan barnets ADHD-medicinering och en minskad matlust. Av dem som tagit upp matproblemen med sjukvården fick en fjärdedel rådet att byta ADHD-medicin.

- Det är viktigt att sjukvården stöttar dessa föräldrar och att kostfrågan prioriteras. Ibland kan byte av medicin ta bort matproblemen. Det är viktigt att föräldrar får information om biverkningarna och bra råd i hur de kan stötta barnet om aptitnedsättningen är framträdande. Vilket läkemedel som passar är individuellt och behöver ibland provas fram. Ibland kan samarbete med skolan vara till hjälp och ibland kan samarbete med en dietist vara ett bra stöd för att komma till rätta med matproblemen, säger Mai-Britt Giacobini, psykiatriker, Barn- och Vuxenpsykiatri Prima i Botkyrka, i pressmeddelandet från Underbara ADHD.

Sjuksköterskor och dietister på BUP-mottagningarna kan ge råd och bäst är att frågan om minskad matlust tas upp i samband med medicinuppföljning, säger Mai-Britt Giacobini.

 

Underbara ADHD är en organisation som jobbar för att öka förståelsen för diagnosen och förbättra kommunikationen mellan olika parter runt barn med ADHD.

 

 

 

 

Av Hanna Brodda
17 december, 2018