vaccinspruta_barn_bertil_ericson_scanpix

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar.

Risken är vetenskapligt prövad.

En stor studie i Danmark har visat hur sambandet ser ut mellan vaccinering tidigt i livet och risken att utveckla autism.

Alla barn födda mellan 1991 och 1998 har följts och studerats.

Resultatet är tydligt. Det finns ingen ökad risk för att utveckla autism för de barn som blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Källa: Evidens och K.M Madsen et al.

Känner du dig orolig? Hur valde du att göra? Diskutera gärna nedan!

Av Hanna Brodda
8 augusti, 2017

2 kommentarer

  • Av anonym 17 oktober, 2017

    Det är klart att man ska
    Det är klart att man ska vaccinera!

  • Av anonym 10 augusti, 2017

    Vi ska vaccinera
    Jag tror ändå att jag ska vaccinera med de vanliga vaccinerna när min tjej bli kallad. Man har ju gett dom så länge.

Comments are closed.