Uppdaterad: 2012-01-25

7 kommentarer

Mediciner kan skada njurarna vid vinterkräksjuka

Bild

Vinterkräksjukan, så här ser den ut på nära håll. Noroviruset sprider sig rekordsnabbt, en droppe av en spya räcker. Har du andra sjukdomar som du tar mediciner för kan det vara klokt att prata med en läkare. Vissa mediciner kan skada njurarna om kroppen blir uttorkad.

Fakta om Metformin

För människor som utvecklat diabetes och som inte kunnat stoppa sin sjukdom med enbart kost och motion.

Varning för: Ta inte tillsammans med mycket alkohol eller om din lever är...

2.857145
Ditt betyg: Inget Medel: 2.9 (14 röster)

Fakta om Enalapril

Medicinen används för att behandla högt blodtryck och förebygga hjärtsvikt.

Varning för: Ät inte medicinen om du är gravid i de sista 6 månaderna. Undvik...

2.179485
Ditt betyg: Inget Medel: 2.2 (39 röster)

Fakta om Cozaar

Sänker blodtrycket och skyddar levern vid diabetes och högt blodtryck.

Varning för: Farligt om du har kraftigt försämrad lever....

1.5
Ditt betyg: Inget Medel: 1.5 (4 röster)

Vissa läkemedel kan skada njuren om de tas under en svår magsjuka. Bland annat de vanligaste blodtryckssänkarna och diabetesmedicinen. Här hittar du hela listan.

Vinterkräksjukan är tillbaka. Ofta innebär det en eller ett par dagars hängande över toaletten.

Har du en annan sjukdom sedan tidigare, som du behandlar med läkemedel, kan medicinens verkning förändras om du får en kraftig magsjuka. I vissa fall kan njurarna skadas.

- Det bästa är att höra med sin läkare, det är inte bra att bara upphöra med sin medicin, säger Marianne Wierup, farmacevt på Läkemedelsverket.

P-piller som kräks ut skyddar inte längre mot graviditet. Vissa typer av blodtrycksänkande mediciner, liksom det vanligaste medlet mot diabetes, kan skada njurarna om de tas när kroppen är uttorkad.

- Det är så olika hur sjuk man blir också, en del kräks bara en gång,
andra blir väldigt dåliga, vi är ju inga robotar och reagerar lite olika. Hur medicinerna ska tas beror på ålder och hur man mår i övrigt bland annat. 

Upprepade kaskadkräkningar och diarré kan leda till vätskebrist, som ökar belastningen för njurarna. Blir det
riktigt allvarligt kan bristen på vätska i kroppen leda till att
blodvolymen och trycket minskar och att njurarna får mindre blod enomströmning. För den som tar medicin som ska sänka trycket kan det leda till akut njursvikt och högt
kalium. Vid diabetes är också risken att sockernivåerna åker berg- och dalbana vid magsjukan.

- Om man inte äter, eller inte får behålla maten, finns risk för ett för lågt blodsocker. Har man dabetes är det är viktigt ta blodsockret, att det är stabilt. Vad man ska göra med sitt läkemedel måste en läkare bedömma i det enskilda fallet, förklarar Marianne Wierup.

Njurarna kan skadas om man har vinterkräksjuka och samtidigt tar följande läkemedel:

 • Metformin
 • Följande ACE-hämmare och angiotensin-ll-antagonister. Bland annat dessa:
 • Losamyl Comp
 • Losarstad Comp
 • Losartan/ Hydroklortiazid
 • Losatrix Comp
 • Marozid
 • Tanlozid
 • Cozaar Comp Forte
 • Forzaar Comp Forte
 • Losazid Comp Forte
 • Cozaar Comp
 • Fortzaar Comp Forte
 • Kaptopril
 • Enalapril
 • Lisinopril
 • Perindopril
 • Ramipril
 • Kinapril
 • Benazepril
 • Cilazapril
 • Fosinopril
 • Trandolapril
 • Spirapril
 • Delapril
 • Moexipril
 • Temokapril
 • Zofenopril
 • Imidapril

Tips! Om du undrar om hur just din medicin påverkas av vinterkräksjukan, ring gärna Läkemedelsupplysningen på tel 0771- 46 70 10, telefontid mellan 08.00 - 20.00 varje vardag.

Källa: Fass, Internetmedicin, Diabeteshandboken av Peter Fors, överläkare på Alingsås lasarett. Läkemedelsverket.

Artikel skriven av Dina mediciner 2010-12-01
Dina mediciners bild

Kommentera artikeln

Kommentar av anonym

Skrivet 17/12

blev med barn

anonyms bild

Vill bara ytterligare hålla med om detta, jag blev själv gravid efter en magsjuka, så se uupp. Det blev missfall och det var ju bra eftersom jag inte vill ha barn då.

Kommentar av anonym

Skrivet 4/12

Man känner sig maktlös som

anonyms bild

Man känner sig maktlös som anhörig ibland. Vad göra, sitta o vakta hela tiden?

Kommentar av anonym

Skrivet 5/12

Det kunde varit jag!

anonyms bild

Nej, de flesta människor har ingen möjlighet att sitta och vakta sina anhöriga hela tiden.
De har arbeten, familj etc. som också kräver tid.

Men är man flera i familjen kanske man kan turas om.

Det finns så många olika situationer så det är svårt att svara generellt vad man skall göra.

Det är inte heller säkert att alla i familjen tycker likadant - det vet jag.

Mina erfarenheter gäller min gamla pappa och en kär, äldre vän (äldrevård).

2003, fick jag upp ögonen för det här med medicinering. Min pappa hade varit på en s.k. "avlastningsvecka" på ett äldreboende och returnerades till hemmet som en zombie.

Han kunde knappt röra sig, hade stort blåmärke vid tinningen (framkom till slut att han ramlat mot sängstolpe), ansiktet var som en mask, syn- och talförmåga hade försämrats etc.

Jag förstod att det rörde sig om drogning.
Hittade en extra dossett och på dess baksida stod namnen Aricept och Mallorol.

Tack vare Internet kom jag fram till att den första medicinen var en s.k. "bromsmedicin" för demens (varför ge en 95-åring det?)

Enligt Fass skulle Aricept ges med försiktighet vid fem tillstånd varav min pappa hade samtliga.

Mallorol, stark psykofarmaka, var redan indragen i England eftersom man kunde få allvarliga hjärtrytmrubbningar/plötslig hjärtdöd.

I Sverige fick den fortsätta att säljas ytterligare ett år.

Det här öppnade mina ögon och jag började att läsa böcker om geriatrik och gå ut på nätet och söka information om olika läkemedel/biverkningar osv.
De mesta fanns i USA.

Jag hade inte vågat/orkat ifrågasätta något om jag inte hade gjort det och kände att jag visste vad jag pratade om.

Anledningen till att jag agerade var att mina närstående var för sjuka för att själva agera.

Jag kände mig maktlös många gånger.

Jag tyckte att det var bra att föra dagbok.
Det var ett sätt att avlasta mig själv och var också bra för att kunna se samband.

Skulle man dessutom bli tvungen att anmäla något kan dagboken vara bra att ha eftersom ord kommer att stå mot ord och Dina kommer inte att väga tyngst.

Kamera (helst digital) är bra för att dokumentera saker som inte verkar fungera som det skall. Givetvis skall man kontakta ansvariga så fort man upptäcker något.

För många år sedan hittade jag en hemsida på nätet. Det var en vuxen dotter som hade lagt ut dagbok om sin gamla mamma - om hur hon drogades etc. Jag skrev och tackade dottern och hon undrade om jag ville ha kontakt med någon annan anhörig i samma situation som jag.

Jag tackade ja - och det har jag aldrig ångrat.
Vi har lärt oss otroligt mycket och varit varandras stöd.

Varken min pappa eller vän är i livet, men det känns bra att jag gjorde det jag kunde för att hjälpa dem i deras utsatta situation.
Jag tänkte ofta - det kunde varit jag.

Kommentar av anonym

Skrivet 4/12

Defective Drugs

anonyms bild

Vi har för stor tilltro till läkemedelsindustrin och vården.

Kommer ni inte ihåg hur det var med östrogenbehandling för kvinnor i övergångsåldern.

Det skulle hjälpa mot vanliga övergångsbesvär som svettningar m.m., men dessutom förhindra:

Hjärt- och kärlsjukdom
Osteoporos
Stroke
Benskörhet

Så gick ganska många år och så började rapporterna komma, men förskrivningen fortsatte.
Sedan blev det helt klart att inget av ovanstående stämde. Det hjälpte möjligen mot svettningarna, men förhindrade inget av ovanstående.

Inte nog med det - det visade sig dessutom att man fick förhöjd risk för bröstcancer och en del andra cancerformer.

För den som är intresserad av vilka läkemedel som det kan finnas frågetecken kring - googla -"Defective Drugs".

Du kommer att finna mängder av advokater i USA som ägnar sig åt läkemedelsfrågor och på deras hemsidor finns läkemedelslistor.

Ibland heter läkemedel samma sak i Sverige som i USA. Ibland kan man behöva göra litet research. Ibland kan Wikipedia vara till hjälp.

Kommentar av anonym

Skrivet 4/12

Läkemedel har biverkningar

anonyms bild

Som jag nämnt i tidigare kommentar kan vissa läkemedel t.ex. ge diarréer som biverkan.

Står man dessutom på för hög dos vattendrivande så ökar risken för uttorkning och skador.

Det är dags att börja prata klarspråk med patienterna och även berätta om riskerna!

Kommentar av anonym

Skrivet 4/12

Vårdpersonal måste lyssna!

anonyms bild

Den här artikeln fick mig osökt att tänka på en nära vän som stod på både Metformin och Enalapril (den sistnämnda nyinsatt vid tillfället).

Han fick mycket besvärliga diarréer och jag insåg riskerna. Läkemedlen skulle kunna lagras upp i kroppen och skapa allvarliga skador.

Han hade dessutom en mängd andra mediciner som förskrivits slentrianmässigt i åratal och utan korrekt uppföljning. På den tiden hade varken han eller jag Internet.

Jag pratade med hemtjänstpersonalen - sa till dem att diarréerna måste noteras i hans journal och att distriktssköterskan måste kontaktas - att det var allvarligt.

Jag stötte ihop med henne i hans lägenhet och sa - Du måste se till att han kommer till doktorn - eller att doktorn kommer hit (rent önsketänkande). Det här diaréerna m.m. är allvarligt.

Hon svarade - men jag har ju tagit hit blöjor!

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons