Uppdaterad: 2011-02-10

Kommentera

Ny behandling mot tjocktarmscancer

Fakta om Glivec

Glivec är ett läkemedel som hämmar tillväxten av onormala celler vid leukemi.

Varning för: Läkemedlet kan minska antalet vita blodkroppar i blodet, vilket...

3.5
Ditt betyg: Inget Medel: 3.5 (2 röster)

Imatinib är samma substans som används i Glivec - ett läkemedel som behandlar vissa former av leukemi. En ny studie visar att imatinib eventuellt kan komma att behandla tjocktarmscancer också.

Läkemedel som dödar cancerceller påverkar ofta även de friska cellerna i kroppen, men nu visar en studie att det finns undantag. Forskare har hittat imatinib, en läkemedelssubstans som tros hämma celldelningen och begränsa cellerna från att kunna sprida sig.

Karolinska Institutets magasin Medicinsk vetenskap skriver att en viss typ av tjocktarmscancer kan behandlas på det här sättet. Stamcellernas delning i tjocktarmen stimuleras av dessa proteiner och kan leda till att adenom, små polyper i tarmen, bildas - något som man vet kan orsaka högre risk för cancer. Men samtidigt hindrar proteinet mot att polyperna börjar växa och övergå till cancer. 

Det är på cellnivå det hela sker. EphB-receptorerna styr två olika signalvägar: den första stimulerar celldelning och den andra begränsar cellerna från att kunna sprida sig i vävnaden.

Maria Genander, en av dem bakom studien och forskare vid instutionen för cell- och molekylärbiologi, säger till Medicinsk vetenskap i november 2009 att imatinib kan komma att användas för att förebygga utveckling av tjocktarmscancer hos de som är i riskzonen att drabbas. I dag förebygger man utveckligen genom att operera bort en bit av tarmen.

Imatinib har visat sig hämma celldelning i tumörceller hos möss och i cellodling. Än så länge finns imatinib i Glivec - ett läkemedel som behandlar vissa former av leukemi.

Artikel skriven av Jenny Östlund 2009-12-10
Jenny Östlunds bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-12-18

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-10-05

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2018-09-05

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.
Uppdaterad: 2018-02-20

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

1 kommentar

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

2 kommentarer

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.

Annons