glivec-produktbild250

Glivec ges till både vuxna och barn som behandling för cancersjukdomarna kronisk myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi och GIST, en sällsynt form av magtumör. Läkemedlet är en så kallad tyrosinkinashämmare som hämmar tillväxten av onormala celler.

Glivec verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, ett enzym som stimulerar cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat. Nu visar en studie att tre års behandling förbättrar överlevnaden signifikant. 92 procent av patienterna lever fortfarande efter fem år. Läkemedelsverket skriver i sin rapport att "Glivec är ett av de mest betydelsefulla särläkemedel som godkänts."

Tillverkare: Novartis

Verksam substans

Imatinib

Möjliga biverkningar

Några av de vanligaste biverkningarna är snabb viktökning, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, hudutslag, muskelkramper, svullnad, plötsliga blödningar eller sår även om du inte har skadat dig, tecken på infektion såsom feber, ont i halsen eller sår i munnen.

Varning för

Läkemedlet kan minska antalet vita blodkroppar i blodet, vilket ökar risken för infektioner. Glivec binder vatten, du kan därför få en snabb viktökning.

 

Se en video om hur Glivec fungerar som kommer från Novartis som utvecklat medicinen: