danielvictoria

För tjugo år sedan stöttes mer än hälften av alla njurar bort som hade transplanterats in i en ny kropp. Idag är det mindre än var tionde operation som misslyckas, visar ny studie från Karolinska Institutet.

Den enskilt största orsaken till den positiva utvecklingen är nya och mer avancerade läkemedel. - Tidigare gick det att se direkt om någon gick på kortison eller immunosuppressiva medel, men idag märks ingenting, berättar Gunnar Tydén, professor i njurtransplantationer vid Huddinge Sjukhus, patienterna får nästan inga biverkningar. I Sverige lever omkring 10 000 människor med en ny njure. Läkemedlen sätts in direkt efter operationen, det vanligaste är en cocktail av tre olika. Två immunförsvarshämmande, med var sin egen specialitet och verkningsområde och ett kortisonpreparat: * Prograf * Cellcept * Prednisolon Det är dyrbara läkemedel. En behandling av Prograf kostar i genomsnitt 50000 kronor per år och behandlingen är livslång. - Det är klart att det blir ett incitament för bolagen, men det är ju bra för oss, eftersom då kommer det nya och bättre hela tiden, tillägger Gunnar Tydén. En transplanterad njure som inte stöts bort av kroppen är förstås enormt mycket värd, inte bara i pengar. Själv har Tydén varit med och utvecklat en metod som ytterligare ökar chanserna att överleva. En sorts separator som gör att en ny njure kan komma från en person med en annan blodgrupp, som "tvättas" innan den sätts in. Är en njure från en familjemedlem bättre, även om det är en annan blodgrupp? - Ja, betydligt bättre och nu spelar blodgruppen ingen roll. Det här används nu över hela Europa. Prinsessan Victorias gemål Daniel Westling behövde inte använda den metoden när han fick sin pappas ena njure, vid operationen i maj i år. - Nej, det behövdes inte, säger Tydén. Studien som gjorts på Karolinska institutet, som publiceras i tidningen Transplantat International, visar att risken att förlora funktionen en transplanterad njure är idag mindre än häften av vad den var i början av 1990-talet. Fem år efter en njurtransplantation fungerar numera mer än 90 procent av njurarna. Allra bäst går det för patienter som fått en njure från en levande givare, helst familjemedlem. Men hur metoderna fungerar på riktigt lång sikt, vet man inte. - Vi ser att prognoserna och patienterna mår betydligt bättre i dag, deras övriga organ, så som hjärta- kärl, tar inte heller skada som tidigare, så vi tror mycket på den här utvecklingen, säger Gunnar Tyden till Dina mediciner. Källa: Bland annat Svenska organtransplantationsregistret och Karolinska Institutet
Av Hanna Brodda
3 september, 2009

1 kommentarer

  • Av Impad 2 juli, 2010

    Otroligt att han kan prestera
    Otroligt att han kan prestera som han gjorde häromdagen med alla tunga mediciner han måste peta i sig och allt. Jag följde hela brölloppet på teven och allt var imponerande. Jag har en nära anhörig med samma operation som han gjort och jag vet att det inte är någon man gör i förbifarten det påverkar hela ens liv.

Comments are closed.