Uppdaterad: 2010-10-07

2 kommentarer

Symptom på demens

Fakta om Exelon

Medicinen används för att minska symtomen vid Alzheimers sjukdom. Medicinen finns i plåsterform, vilket ger mindre biverkningar än kapslar.

Varning för: Var försiktig om du har haft eller har haft oregelbundna...

0
Ditt betyg: Inget

Fakta om Reminyl

Medicinen är till för att behandla symtom vid mild till måttlig Alzheimer. Medicinen ska göra så personen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sin sjukdom.

Varning för: Astmatiker ska vara försiktiga. Det gäller även ifall du nyligen...

2.625
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (8 röster)

Fakta om Aricept

Aricept är ett läkemedel som ska förbättra minnet och tankeförmågan för den som lider av lindrig eller medelsvår alzhiemers sjukdom. Kallas också för bromsmedicin eftersom den ska skjuta upp försämringen i sjukdomen.

Varning för: Svår astma kan vara ett problem i samband med intag av denna...

2.57143
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (7 röster)

Fakta om Ebixa

Lindrar symtom vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom, en så kallad bromsmedicin.

Varning för: De som äter medicinen bör undvika att köra bil då...

2.8
Ditt betyg: Inget Medel: 2.8 (5 röster)

Det finns olika typer av demens och alla har liknande symtom, men det finns skillnader:

Alzheimers sjukdom

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Sjukdomen beror att nervceller i hjärnan dör, mest i den främre delen av hjärnan. Sjukdomen är ärftlig men kan drabba vem som helst, i dessa fall är det svårt att veta vad som gör att sjukdomen startar överhuvudtaget. Många kan sammanblanda Alzheimer med vanlig minnesförvirring, som kan uppträda tillfälligt vid stress eller i perioder av stora förändringar i livet. Det är något annat.

Symptom:

Motoriska svårigheter. Svårt att göra samordnade rörelser med kroppen, finmotoriken påverkas. 

Talet förändras. Det blir svårare att hitta ord och att uttrycka sig,>

Beteendeförändringar.
Aggressioner kan visa sig, personliga saker som humor kan förändras, man kan bli rädd för saker
som inte bekommit en tidigare. Med tiden kan en människa med Alzhemier
bli förändrad till hela sin person vilket är mycket smärtsamt för
anhöriga.

 ________________

Lewy body-demens

Det som orsakar lewy body-demens är även här att nervceller i hjärnans
främre del skadas. Ofta blir också delar av hjärnan där rörelsefunktionen sitter skadad vilket gör att personen får svårt med motoriken. Även nedsatt blodcirkulation bidrar till skadorna i
hjärnan.
 

Symptom:

 • Samma som ovan.

 

Sjukdomen behandlas oftast med samma mediciner som vid Alzheimers sjukdom och de försöker stimulera en signalsubstans, acetylkolin, som försöker att aktivera delar av hjärnan där tänkandet och minnet sitter.

________________________________________________

Frontallobsdemens

Orsaken till sjukdomen är okänd men i vissa fall kan den ses som ärftlig. Även här skadas nervceller i
hjärnans främre delar som påverkar beteendet hos den drabbade och personen kan få svårt att strukturera och planera sitt dagliga liv, men här påverkas inte minnesförmågan lika mycket som vid andra
demenssjukdomar.

Symptom:

 • Personligheten kan förändras att personen exempelvis slutar bryr sig om sin hygien eller börja bli lättirriterad och arg utan
  några direkta orsaker.
 • Kan komma tidigare, ofta före femtio års ålder.
 • Dessa patienter få ännu svårare att planera och strukturera sitt dagliga liv.  
 • Mindre problem med minnet.


Behandling mot sjukdomen är därför främst att
försöka minska dessa förändringar som påverkar psyket.

_____________________________________________________

 

Vaskulär demens

Vaskulär demens är vanlig och kan uppkomma efter
blodproppar i hjärnan efter exempelvis en stroke, men även att blodcirkulationen i hjärnan har försämrats efter åderförkalkade blodkärl
i hjärnan. Sjukdomen kommer oftast smygande men det man kan se är att
de som har fått sjukdomen har haft högt blodtryck, hjärtbesvär men även
diabetes tidigare i livet.

Symptom:

 • Nedsatt initiativförmåga.
 • Svårt att planera och genomföra aktiviteter.
 • Helst en sak i taget. Minskad simultankapacitet.
 • Svårt att gå. Minnessvårigheter och andra kognitiva störningar kommer senare.

Behandling mot vaskulär demens blir därför att försöka behandla riskfaktorerna och undvika rökning som i sig försämrar blodcirkulationen hos personen.

 

Källor: Karolinska Institutet, överläkare Niels Andreasen och Läkemedelsboken.

Artikel skriven av Ellinor Daniels 2010-02-05
anonyms bild

Kommentera artikeln

Kommentar av anonym

Skrivet 1/2

Andra skäl än ekonomi, tack!

anonyms bild

Min fru har fått diagnosen Alzheimer och det förvånar mig inte. Men, jag vill veta mer om varför man ska äta bromsmedicin än att det värnar våra skattepengar. Enligt min mening ett cyniskt och mycket förvånande argument. Så frågan är: Varför äta bromsmedicin mot Alzheimer?

Kommentar av Andreas

Skrivet 12/2

Mot dålig blodcirkulation

Andreass bild

Min farmor fick rekommendationen att börja använda en cirkulationstränare av sin läkare. Går ju någon reklam på TV nu där Lill-Babs använder en. Läste på www.cirkulationstranare.se om oberoende forskare och studier som har påvisat att den ökar blodcirkulationen och fungerar utmärkt för att göra fötterna piggare.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons